Առաջադրան 1․Գրել տրված բառերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը․ Գուժկան -գույժ սնափառ-սին սննդարար – սնունդ հմտանալ – հմուտ ընձառյուծ – ինձ գիրանալ – գեր կնճռոտ – կնճիռ հրաձիգ – հուր լեզվաբան – լեզու մատենաշար – մատյան 2․Դարձվածքների իմաստները ատահայտիր մեկ բառով․ Ճամփից հանել – շեղել տունը քանդել – վնասել ճամփան պահել – շարունակել հալած յուղի պես […]

Read More

Anglish

Նախադասությունների մեջ տեղադրել Can, Can’t, Could, Couldn’t ON 25 SEP 2019 BY NELLYMISKARYANIN ԱՆԳԼԵՐԵՆLEAVE A COMMENT 1.I could run fast , when I was a child. 2.Yesterday John couldn’t do that exercise alone, so he called me for help. 3. Lucy has passed her driving test.Now she can drive a car. 4.I couldn’t sleep last night. It was so hot. […]

Read More Anglish

Русский язык

7. Прочитайте слова. Поставьте ударения. Запишите слова под правильным вопросом: мама, я, стол, сад, папа, дети, мы, сестра, дом, мальчик, ты, девочка, отец, метро, бабушка, книга, муж, дедушка, ученик, фото, жена, ученица, стул, врач, документ, студент, вы, собака, журнал, школа, кошка, одеяло, портрет, брат, мать, класс, парк, жена, хлеб. кто это?что это? кто это? мама,я,папа,дети,мы,сестра,мальчик, ты,девочка,отец,бабушка,муж, […]

Read More Русский язык

Մեղրի

Մենք սեպտեմբերի 20 ին այցելեցինք Մեղրի ընկեր Սամվելի և ընկեր Նելլի հետ:Մենք այնտեղ բնակվում էինք ընկեր Շահաննենց տանը:Այդ տունը ուներ շատ հին պատմություն:Հետո մենք ընկեր Շահանեի օգնությամբ ծանոթացանք Մեղրրին:Մենք այցելեցինք շատ վայրեր:Մեր առաջին ուղևորությունը Շվանիձորներ:Մենք գնացինք այնտեղի դպրոց և հետաքրքիր զրույց ունեցանք այդ դպրոցի տնօրենի հետ:Նրա մենք քննարկեցինք շատ հարցեր:Իսկ հաջորդ օրը երբ պիտի վերադառնայնք […]

Read More Մեղրի

ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Բարակ ուղին սողալով , Ոտի տակին դողալով , Ճամփի ծայրին բուսել է Կյանքի ծառը շողալով : Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի Այս ճանապարհն Անհունի․․․ Մարդու, բույսի, գազանի Եվ թևավոր թռչունի։

Read More ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Упражнение

Задание 4. а) Измените словосочетания, поставив их в формемножественного числа.Большая страна, таинственная легенда, армянский царь, древнее поселение, исторический музей, стратегический объект, каменный наконечник, серебряное украшение, драгоценныйкамень, старый город, миниатюрный храм. Большие страны, таинственные легенды, армянские цари, древние поселении, исторические музеи, стратегические объекты, каменные наконечники, серебряные украшения, драгоценные камни, старые города, миниатюрные храмы. б) Составьте полученными […]

Read More Упражнение

Ինչպես լուծել աղբի խնդիրը

Կարծում եմ՝ այժմ աշխարհի կարևորագույն խնդիրներից մեկը աղբակույտերն են։ Համաշխարհային պրակտիկայում կիրառում են կենցաղային աղբի խնդրի լուծմանը ուղղված տարաբնույթ միջոցներ, սակայն հիմնական մոտեցումը հիմնված է աղբի քանակի կրճատման, տեսակավորման և վերամշակման, ինչպես նաև երկրորդային օգտագործման խրախուսման մոտեցումների վրա: Այսպիսով ես մշակել եմ մի քանի կետեր, որոնց հետևելով որրոշ չափով կարելի է լուծել աղբի խնդիրը։ Պետք […]

Read More Ինչպես լուծել աղբի խնդիրը

Նախադասությունների մեջ տեղադրել have got, has got, haven’t got, hasn’t got, had got, hadn’t got

1․ My friend has got a sister.Her name is Alice. 2.My friend has not got any brother. 3.These children have got many toys. 4. Have you got many English books at home? 5. I have got a lot of work to do today. 6. I have got brown eyes, but my sister has got blue. 7. It was a nice house , but it hasn’t got a garden. 8.What kind of car has she got? 9.Julia […]

Read More Նախադասությունների մեջ տեղադրել have got, has got, haven’t got, hasn’t got, had got, hadn’t got

Արատես

Արատեսում շատ լավ անցավ :Մենք այնտեղ մնացինք 3 օր :Մենք շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք,այցելեցինք շատ վայրեր : Ես կարոտում եմ մեր ընկերների հետ անցկացրաց ամեն մի վայրկյանը նրանց գժությունները:Եթե չլինեյն նրանք այդքան ել հետաքրքիր չեր անցնի այդ 3 օրը:Շնորակալ եմ նրանց լավ հիշողությունների համար:

Read More Արատես

Երվանդունիներ

Երվանդունիները հայկական թագավորական և սատրապական տոհմ են. թագավորել են մ. թ. ա. VI–II դարերում: Ստեղծել են առաջին համահայկական պետությունը: Տոհմը կոչվում է հիմնադիր արքա Երվանդ Սակավակյացի անունով:Քսենոփոնը և Մովսես Խորենացին որպես Երվանդունիների առաջին գահակալներ հիշում են Երվանդ Ա Սակավակյացին և նրա որդի Տիգրան Երվանդյանին: Երվանդ Բ-ն ամուսնացել էր Արտաքսերքսես II Աքեմենյանի դուստր Հռոդոգունեի հետ, այդ պատճառով […]

Read More Երվանդունիներ