Упр и текст Обсуждение: Соцсети: польза и вред Рассказ об истории соц.сетей (источник текста) Начало современной теории социальных сетей положили в 1951 году Рэй Соломонофф и Анатолий Рапопорт. В 1959-1968 гг. венгерские математики Пол Эрдос и Альфред Реньи написали восемь статей, описывающих принципы формирования социальных сетей. Официальным началом бума социальных сетей можно считать 2003 год, […]

Read More

21-25 октября Чтение и обсуждение: «История дома». Чередование гласных -е-/-и-. Собираться, блестеть, собирать, забирать, замереть, замирать, расстилать, расстелить, выжигать, блестящий, зажигательный, стереть, блистать, протереть, вытирать, выбирать, застелить, замерло, замирало, умереть, умирать, растирать, заблистать, выстирали, выдираю, забираю, протереть, собирающий, вычесть, вычитать, расстелить, расстилаться, запереть, запирать, прибирать, избиратели, сочетать, сочетание, блистательный, блеснет, приберет, опереться. соберупостелитьрастеретьнатираюсдерублестетьзаблистатьуберувытираю натеретьвытеретьзапираюзадираюразбираюрасстилаювыдеруизбиратьприберет забираюзаберуподбираюблестящийблистающийумиратьзамеретьсобирательвытирать Домашняя […]

Read More

Հարիսան հայկական ազգային կերակուր է։ Ցորենի ձավարը և հավի, ոչխարի կամ տավարի միսը ջրով եփում են՝ փայտե թիակով հարելով մինչև մածուցիկ զանգված դառնալը։ Ուտելիս վրան լցնում են հալած յուղ (երբեմն՝ նաև համեմունք)։ Հնում համարվել է ծիսական և տոնական կերակուր։ Պատրաստել են հանդիսավոր օրերին (հարսանիք, ժողովրդական տոներ և այլն)։ Կճուճի մեջ թոնրում ողջ գիշեր եփելուց հետո կերել են մեծ մասամբ կիրակի առավոտյան։ Համարվում է Հայաստանի ազգային […]

Read More

Առաջադրանք 1. -ուհի վերջածանցով  4- ական գոյական կազմել ա) հասարակ գոյականներից — պարուհի, երգչուհի, մաքրույի, ուսանողուհիբ)  հատուկ գոյականներից — Տիգրանուհի, Իսկուհի, Հայկուհի, Սրբուհիգ)  ժողովրդի կամ երկրի անուններից — վրացուհի, հայուհի, գերմանուհի, իտալուհիդ)  ածականներից կամ բայարմատներից — գեղեցկուհի, սրբուհի, մաքրուհի, գեղուհի2. Բառաշարքում ընդգծել այն հասարակ գոյականները, որոնք նաև իբրև հատուկ անուններ են գործածվում:Ձնծաղիկ,ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, զինվոր, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, […]

Read More

Exercise 1.That man is twice my weight. He (to weigh) weighs 98 kilos. 2. I (to weigh) weigh myself on the scales. I think I am over weight. 3. Martha is at the market. Right now she (to look) is looking at the figs. She wants to buy some. They (to look) look fresh. 4. Susie! Get your fingers out of the dessert! […]

Read More

Интернетомания Понятие «интернетомания» было введено в научный обиход нью-йоркским психиатром Иваном Гольдбергом употреблявшим его в значении «болезненная зависимость от Интернета». Он квалифицировал эту зависимость как психическую.  До сих пор в среде ученых не существует согласия относительно определения этого заболевания. То же самое можно сказать и о его терапии. А вот в том, что существуют характерные […]

Read More

Ստեփան Զորյան | Ջրհորի մոտ …Էս, ինչ որ պատմում եմ – Ավստրու կողմն էր: Շաբթիցավելի` առավոտ, իրիկուն կռվում էինք: Ցերեկըհանգստանում էինք շոգի պատճառով— առավոտ, իրիկունկրակում… Մին ավստրիացիք էին առաջ գալի, մին մենք էինքվրա տալի, բայց միշտ էնպես էր ըլում, որ մնում էինք էլի մերտեղերում, մեր հին դիրքում: Բա՜ց, դուրան տեղ էր. հերիք էրգլուխներս բարձրացնեինք` իրար […]

Read More

Պատերազմը (Ստեփան Զորյան) Փոքր, աննշան գյուղ է Կաղնուտը, այնպես որ երբ պետական որևէ պաշտոնյա գնում է շրջանը պտտելու` նա բնավ Կաղնուտ չի մտնում։ Բայց լավ պարտեզներ ունի Կաղնուտը և ավելի շատ բարդիներ, անթիվ շեկ բարդիներ, որոնց ուղղաձիգ շարքերին նայողը զարմանում է իսկապես, թե ինչու այդ շենի անունը Կաղնուտ է դրված, երբ մի կաղնի անգամ չկա […]

Read More

упражнение

Выполните упражнение, употребив глагол нужного вида.1. Во время разговора Андрей часто (вставал – встал) и подходил к окну.2. Он вдруг (вставал – встал) и подошел к окну. 3. Вдруг между туч (появлялось– появилось) солнце. 4. Он всегда (являлся – явился) на лекции без опоздания.5. Мы обычно легко (замечаем – заметим) ошибки других. 6. Саша вдруг(замечал – заметил), что забыл дома ключи. 7. […]

Read More упражнение