10-րդ դասարան                                          Ամփոփիչ առաջադրանք Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով: ա)   75,8              բ)  -21,3 75.8=75 + 00.8-21.3=-22 + 0.7    Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել տասնորդական                         կոտորակի տեսքով: ա)  3/5       բ ) 31/90 3/5=0.631/90=0.3                   3. Տրված  տասնորդական կոտորակը  գրել  սովորական            կոտորակի  տեսքով: ա)  1,237   բ ) 0,171.237=1237/10000.17=17/100        4. Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել  անվերջ պարբերական            տասնորդական կոտորակի           տեսքով: ա ) 1/9    բ )  1/61/9=0(1)1/6=0 (16666667)             5. Անվերջ  պարբերական  տասնորդական կոտորակը  գրել    սովորական կոտորակի  տեսքով:  ա)   0,3(4)  բ)  0, (3)0.3(4)=6/50.(3)=1/3 7.Ազատվել  հայտարարի  իռացիոնալությունից: ա) 3/10+1= 10/1/3  բ)  a2-b2/a +b= a 9.Գտնել արտահայտության  արժեքը:           ա)     ((7)-1/2)-4=7բ)   ((3)1/3)6 -=3 10.Գտնել√(b […]

Read More

Քոլեջի 1-ին կուրսերի քննական առաջադրանք

Քոլեջի 1-ին կուրսերի քննական առաջադրանք 1․Կարդա՛ ավանդությունը և կատարի՛ր  առաջադրանքները։ Աշխարհի ամենագեղատեսիլ  յոթ անկյուններից  մեկը այն ձորահովիտն է, որ ընկած է Դիլիջան քաղաքից տասնութ կիլոմետր հյուսիս, և ուր գտնվում է Հաղարծնի  վանքը:  Այստեղ 1281 թվականին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կողքին մի ընկուզենի է աճում, որը եկեղեցուն հասակակից է՝ 700 տարեկան: Ավանդությունն ասում է, որ այդ տաճարը […]

Read More Քոլեջի 1-ին կուրսերի քննական առաջադրանք

Ինչ է փողը

Փող, ապրանքային տնտեսության հիմնական կատեգորիաներից մեկը։ Փողի դասական բնորոշումն այն է, որ այն ընդհանուր համարժեք է համարվում և կարող է փոխանակվել մյուս բոլոր ապրանքների հետ։ Այն հանդիսանում է որպես համընդհանուր համարժեք, քանի որ նրա միջոցով հնարավոր է չափել, որոշել մյուս բոլոր ապրանքների արժեքը։ Փողի էությունն այն է, որ այն համարվում է արագ իրացվելի միջոց, որովհետև յուրաքանչյուր […]

Read More Ինչ է փողը

Ինչ է տնտեսագիտությունը

Տնտեսագիտություն,հասարակական գիտություն, որն ուսումնասիրում է ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը, բաշխումը և սպառումը։ Տնտեսագիտությունը կենտրոնանում է տնտեսվարող սուբյեկտների վարքագծի, նրանց փոխներգործության և ամբողջ տնտեսության աշխատանքի վրա։ Միկրոտնտեսագիտությունը վերլուծում է տնտեսության հիմնական տարրերի գործունեությունը, որը ներառում է անհատական տնտեսվարողներին և շուկաները, նրանց փոխազդեցությունը և վերջինիս արդյունքները։ Անհատական տնտեսվարողներ կարող են համարվել, օրինակ, տնային տնտեսությունները, ֆիրմաները, գնորդները և վաճառողները։ Մակրոտնտեսագիտությունն ուսումնասիրում է ամբողջ տնտեսությունը (համախառն արտադրություն, սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ) […]

Read More Ինչ է տնտեսագիտությունը

Ընտանիք

Որպես սոցիալական կայուն միավորում, ընտանիքը առաջացել է նոր քարի դարի վերջում՝ տոհմատիրական կարգերի քայքայման, մասնավոր սեփականության, հավելյալ արդյունքի և դասակարգերի առաջացման հետևանքով։ Մայրիշխանությունից հայրիշխանության անցմանը, արտադրողական ուժերի հետագա զարգացմանը և տնտեսության մեջ տղամարդու դերի ուժեղացմանը զուգընթաց առաջանում են նահապետական ընտանիքը և մենամուսնությունը, հաստատվում է տղամարդու իշխանությունը կնոջ և երեխաների վրա, երեխաներն ստանում են հոր ունեցվածքը ժառանգելու իրավունք։ […]

Read More Ընտանիք

Ազատություն և պատասխանատվություն

Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր սեփական ազատության սահմանները և իմ պատկերացմամբ նրանք վերջանում են, երբ մարդ սկսում է ներխուժել մի այլ մարդու ազատության սահմանները: Յուրաքանչյուրս ունենք ազատություն խոսելու, արտահայտվելու, շարժվելու և այլն… Սակայն ոչ բոլորն են այդ ազատությունը ճիշտ օգտագործում և մարդկանց մեծամասնությունը չարահում է իրեն տրված ազատությունը, իրեն թույլ տալով սխալ արտահայտվել և սխալ խոսել: […]

Read More Ազատություն և պատասխանատվություն

Ինչ է բարոյականը

Բարոյականություն բարոյագիտության ուսումնասիրության օբյեկտ, հասարակական գիտակցության ձևերից մեկը, սոցիալական հասկացություն, որ կատարում է մարդկանց վարքի կարգավորման ֆունկցիա հասարակական կյանքի առանց բացառության բոլոր բնագավառներում։

Read More Ինչ է բարոյականը

Ինչ է իդեալը

Իդեալ (կատարելատիպ, մտատիպար), այնպիսի մտապատկեր կամ պատկերացումների համակարգ, որոնցում արտահայտվում են անձի բարոյական, գեղագիտական, հասարակական ըմբռնումների և կատարելության մասին պատկերացումները։ Եթե իդեալն անձի համար դառնում է նաև նպատակ, ապա ակտիվացնում է նրան, որոշակի ուղղվածություն է հաղորդում նրա գործունեությանը։ Իդեալները կարող են մարդու համոզմունքների հիմնական բաղադրիչները դառնալ։

Read More Ինչ է իդեալը

Ինչ է գեղեցիկը

Գեղեցիկը, կատեգորիա, որը բնութագրում է իրականության մեջ և արվեստում դրսևորվող գեղագիտական բարձրագույն արժեքը։ Գեղեցիկի պրոբլեմի տարբեր մեկնաբանումները միշտ եղել են գաղափարա-փիլիսոփայական և բուն գեղագիտական շահերի, նախասիրությունների բախման առարկա։ Բացահայտելով գեղեցիկի բնույթն ու աղբյուրները՝ իդեալիստական գեղագիտությունը դիմում է կամ վերացական ոգուն, գաղափարին, կամ տարբեր վերափոխումներով այն վերագրում է զուտ անհատի գիտակցությանը։ Նախամարքսյան մատերիալիստները մեծ մասամբ գեղեցիկը […]

Read More Ինչ է գեղեցիկը

Упражнение

1. Ответьте, сколько? Запишите ответ:    (1)одну чайник, (1)красивое море, (1)одну стул, (1)старая сестра, (1)лампа, (1) интиресный журнал, (1)мягкое кресло, (1)детский фото, (1) большая (школа), (1) добрый врач, (1) красивая мама, (1)молодой папа, (1)старая (бабушка), (1) добрый дедушка 2.Ваша реплика: —Привет!     -Здравствуйте!  -Здравствуй! -До свидания! -Пока! — Привет !     — Здравствуйте !  — Здравствуй ! — До свидания !  — Пока ! -Здравствуй, это ты?        -Как дела?       -Как дела? —       Здравствуй, да это я.                         -Отлично!          -Спасибо, нормално! -Можно?  -Можно?  -Извините! -Да, пожалуйста.    -Нет, мы уже закрываемся.  […]

Read More Упражнение