Առաջադրանք

իշերային երկնքում երևում էին համաստեղությունները, որոնք սքողված էին բարակ մշուշով։

Գիշերային- հարաբերական ածական, որոշիչ

Երկքնքում- տեղի պարագա, բասարակ գոյական,եզակի թիվ, ներգոյական հոլով,անորոշ

Երևում էին-ստորոգյալ, անցյալ անկատար,

Համաստեղություններ- ենթակա,գոյական, հոգնակի թիվ,որոշյալ առում,ուղղական հոլով

Սքողված էին- ստորոգյալ,հոգնակի թիվ,հարակատար դերբայ

Բարակ-որակական ածական,դրական աստիճան, որոշիչ

Մշուշով- միջոցի անուղակի խնդիր,իրանիշ,եզակի թիվ,գոյական,գործիական հոլով

Երկյուղել- վախենալ,երկնչել,սարսափել,զարհուրել,սոսկալ,ահաբեկել,սահմռկել,վախվխել,զարզանդել,դողդողալ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s