ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! (ПОКУШАЮЩИМСЯ НА САМОУБИЙСТВО) Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим […]

Read More ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Волшебные очки

Книга: Волшебные очки Петрушевская ЛюдмилаВолшебные очки Людмила Стефановна Петрушевская Волшебные очки Жила-была девочка, которая пошла и купила себе очень дешевые черные очки, вместо того чтобы купить тетради. Что же, и так бывает, но очки оказались волшебные, как вторая пара глаз, которые видят то, что обычным взглядом не ухватишь. Например, девочка прекрасно стала видеть вдаль и […]

Read More Волшебные очки

Առաջադրանք

1.Տրված ածականները խմբավորեցե’ք որակական և հարաբերական ածականների. գիշերային(հարաբերական), քաղցր(որակական), հուզիչ(որակական), օձանման(հարաբերական), գավառական(հարաբերական), պիղծ(որակական), հայրական(հարաբերական), շիտակ(որակական), արդար(որակական), անապատային(հարաբերական) 2.Տրված բառերով կազմեցե’ք նախադասություններ` դրանք գործածելով և’ ածականի, և’ գոյականի արժեքով. հսկա, վիրավոր, ազնվ Հսկան խոնարհվեց թագավորի առաջ։ Չինարը անվանեցին հսկա ծառ։ Վիրավորը անցվորներից օգնություն էր խնդրում։ Ճանապարհին ընկած ճնճղուկը վիրավոր էր։ Գյուղի բնակիչները ազնիվ են համեմատած քաղաքացի […]

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

Փոքրատառերը դարձնել մեծատառ որտեղ հարկն է։ Փայտակարանը Մեծ Հայքի 11րդ նահանգն է Կուր և Երազխ գետերի ստորին հոսանքի շրջանում։Հյուսիսից Փայտակարանը սահմանակից է Աղվանից թագավորությանը, արևմուտքից՝ Վասպուրական նահանգին։Միջնադարի հայ փիլիսոփա Գրիգոր Տաթևացին ծնվել է Վայոց Ձորում, աշակերտել է կարկառուն գիտնական ուսուցչապետ Հովհան Որոտնեցուն։ Կետադրություն Չանցաց 3 րոպե՝ ներս վազեց Զաքարը՝ խալաթը հաքին,կարմրած դեմքով և խճճված մազերով, […]

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

1.Տեքստից  դո′ւրս գրիր  գոյականները: Շուրջը անդորր ամայություն  էր:  Արծաթագույն սփռոցի նմավող  ծովը փռված էր  չորս կողմը, և  լսվում էր միայն պղտոր ջրի ճողփյունը:  Նավը շարժվում էր  քամուն համընթաց: Ծովի երեսը պատել էր թանձր մառախուղը, որ հոգնեցնում էր մարդու հայացքը: 2.Գրի′ր հետևյալ բառերի հոգնակի թիվը. Նավավար-նավավարներ, արծվաբույն-արծվաբներ, տպատառ-տպատառեր, ոտնաչափ-ոտնաչափեր, գյուղագիր-գյուղագիրներ, հորաքույր-հորաքույրեր, վիրաբույժ-վիրաբույներ 3.Կազմիր մի փոքրիկ տեքստ՝ օգտագործելով հետևյալ բառերն   ու բառակապակցությունները: Առավոտ, մռայլ երկինք,  սարերի կատարներ, ոսկեշող արեգակ,  անսպասելի  քամի, […]

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

.Կազմեցե’ք  հետևյալ բառերի հոգնակի  թիվը. թատերագիր—թատերագրեր,   բազպան—բազպաններ, ռումբ—ռումբեր, զարդատուփ—զարդատուփեր,  կուռ—կռներ,  բեռնարկղ—բեռնարկղեր։ 2.Գրեցե’ք  3 անհոգնական գոյական: շաքարավազ, մրգեղեն, հեզություն։ 3.Տրված գոյականները  նախադասության  մեջ օգտագործե’ք  որոշյալ և անորոշ առումներով. արքա—(որոշյալ)արքան հրամայեց գլխատել նրան,(անորոշ) նա դարձավ արքա։ սիրահար—(որոշյալ)սիրահարը ամեն ինչի պատրաստ էր հանուն նրա,(անորոշ) նա ինձ պոեզիայի սիրահար համարեց։ 4.Գրեցե’ք  արտաքին և ներքին  հոլովման պատկանող  5-ական բառ: արտաքին— […]

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

իշերային երկնքում երևում էին համաստեղությունները, որոնք սքողված էին բարակ մշուշով։ Գիշերային- հարաբերական ածական, որոշիչ Երկքնքում- տեղի պարագա, բասարակ գոյական,եզակի թիվ, ներգոյական հոլով,անորոշ Երևում էին-ստորոգյալ, անցյալ անկատար, Համաստեղություններ- ենթակա,գոյական, հոգնակի թիվ,որոշյալ առում,ուղղական հոլով Սքողված էին- ստորոգյալ,հոգնակի թիվ,հարակատար դերբայ Բարակ-որակական ածական,դրական աստիճան, որոշիչ Մշուշով- միջոցի անուղակի խնդիր,իրանիշ,եզակի թիվ,գոյական,գործիական հոլով Երկյուղել- վախենալ,երկնչել,սարսափել,զարհուրել,սոսկալ,ահաբեկել,սահմռկել,վախվխել,զարզանդել,դողդողալ

Read More Առաջադրանք