Առաջադրանք

1․Ժխտական նախադասությունները հաստատական դարձրեք՝ ընդգծված բառերը բայերի հետ նույնպես փոխելով։

Շրջապատի նկատմամբ միշտ ուշադիր էր։

Միշտ բերանը խմիչք էր առել։

Նրա զեկուցումից ամեն բան կհասկանաս։

Ծրագրվածից բոլորը պետք է տեղեկություն ունենան։

2․Բառերով գրեք հետևյալ թվականները՝ 23֊քսաներեք, 69֊վաթսունինը, 3-րդ֊երրորդ, 4-րդ֊չորորդ, 60֊վաթսուն, 365֊երեք հարյուր վասթունհինգ, 99-րդ֊ինսունիներորդ։

3․Ամբողջացրեք նախադասությունները։

Ամռանը, երբ ջուրը պակասում էր, գյուղում սկսում էր երաշտը։

Գուցե մինչև առավոտ քնեին, եթե հարևանը չսկսեր գիշերվա հազարին դաշնամուր նվագել։

Նա այնքան գեղեցիկ էր, որ չէին կարող մրցանակը նրան չտալ։

Արևն արդեն մայր էր մտնում, սակայն մենք դեռ անտառում էինք և չէինք գտնում տան ճանապարհը։

4․Լրացրեք հետևյալ առածների բաց թողնված բառերը՝ դրանք տրվածներից ընտրելով։

Մեծին չլսող ջահելի ոտքը քարին կդիպչի։

Անբանը հաց ուտելիս առողջ է, բանելիս՝ հիվանդ։

Ագահի աչքը մի բուռ հողը կկշտացնի։

Առյուծն առյուծ է՝ էգ լինի թե անգետ որձ։

Գիտունի հետ քար քաշիր, անգետի հետ փլավ մի ուտիր։

Սպիտակ փողը սև օրվա համար է։

(գիտուն, անբան, ջահել, անգետ որձ, հնձվոր, փող, հող)

5. Բառերը գրել միասին, առանձին կամ գծիկով։

Օր օրի, սերնդեսերունդ, յոթանասունինը, ծառից ծառ, հագած֊կապած, օրնիբուն,ըստ երևույթի, իհարկե, առավոտ֊իրիգուն, առավոտից իրիգուն, կաս֊կարմիր, նետ֊աղեղ, դույզն ինչ, հարավ֊արևմուտք, հարավարևմտյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s