Թեստային աշխատանք

1․ Որո՞նք են աշխարհագրության ուսումնասիրության նպատակը, օբյեկտը, առարկան և խնդիրները։

2․ Ո՞րն է սխալ․

Բնական աշխարհագրության ճյուղ է․

1․ Ֆիզիկական աշխարհագրությունը․

2․ Քաղաքական աշխարհագրությունը

3․ Մայրցամաքներիև օվկիանոսների

4․ լանդշաֆտագիտությունը

3․ Ո՞րն է ճիշտ․

Հասարակական աշխարհագրության ճյուղ է․

1․ Ֆիզիկական աշխարհագրությունը․×

2․ Քաղաքական աշխարհագրությունը

3․ Հնէաշխարհագրությունը

4․ Լանդշաֆտագիտությունը

4․ Ո՞րը երկրի առաջացման վարկած չէ․

1․ Միգամածային

2․ Խորքային գրավիտացիոն

3․ Պատահարային

4․ Հրաբխային

 1. Բնութագրումով որոշել վարկածը.

Ըստ այդ վարկածի` Արեգակնային համակարգի մոլորակներն առաջացել են Արեգակի մոտով անցնող վիթխարի երկնային մարմնի ազդեցությամբ գոյացած մակընթացային ալիքից, որի հետևանքով Արեգակից անջատվել է վիթխարի շիթ, որից էլ առաջացել են մոլորակները։ Ո՞րն է այդ վարկածը.

1) միգամածային 3) խորքային գրավիտացիոն տարբերակման

2) երկնաքարային 4) պատահարային (աղետային)

 1. Արեգակնային համակարգի, Երկիր մոլորակի առաջացման վերաբերյալ միգամածային վարկածի հեղինակ(ներ)ն է(են).

1) Կանտը և Լապլասը× 3) Օ. Շմիդտը

2) Ջ. Ջինսը 4) Վ. Բելոուսովը

 1. Բնութագրումով որոշել վարկածը.

Ելակետ ընդունելով այդ վարկածը` գիտնականները եզրակացնում են, որ Երկրի վրա կուտակված հսկայածավալ ջուրն արտահոսել է ընդերքից, Երկրի տաքացումը սկսվել է կենտրոնից։ Ո՞րն է այդ վարկածը.

1) միգամածային

2) երկնաքարային

3) խորքային գրավիտացիոն տարբերակման×

4) պատահարային (աղետային)

 1. Որպես գունդ՝ Երկրի միջին շառավիղը հավասար է.

1) 6357 կմ 2) 6378 կմ

3) 6371 կմ✓ 4) 6387 կմ

 1. Օվկիանոսներն ու ծովերը զբաղեցնում են Երկրի մակերեսի.

1) 51 %–ը 2) 71 %–ը✓

3) 61 %–ը 4) 81 %–ը

 1. Երկրի ցամաքի մակերեսը կազմում է.

1) 149 մլն քառ. Կմ 3) 510 մլն քառ. կմ

2) 361 մլն քառ. կմ 4) 759 մլն քառ. Կմ

12.Բնութագրումով որոշել վարկածը.

Ելակետ ընդունելով այդ վարկածը` գիտնականները եզրակացնում են, որ Երկրի վրա կուտակված հսկայածավալ ջուրն արտահոսել է ընդերքից, Երկրի տաքացումը սկսվել է կենտրոնից։ Ո՞րն է այդ վարկածը.

1) միգամածային

2) երկնաքարային

3) խորքային գրավիտացիոն տարբերակման

4) պատահարային (աղետային)

 1. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.

1) Երկիրը հասարակածային շրջաններում «փքվել» է, իսկ բևեռներում՝ սեղմվել նրա` Արեգակի շուրջը պտտվելու հետևանքով:

2) Երկիրը հասարակածային շրջաններում «փքվել» է, իսկ բևեռներում՝ սեղմվել իր առանցքի շուրջը պտտվելու հետևանքով:

3) Երկիրը հասարակածային շրջաններում «փքվել» է, իսկ բևեռներում՝ սեղմվել նրա շուրջը Լուսնի պտտվելու հետևանքով:

4) Երկիրը հասարակածային շրջաններում «փքվել» է, իսկ բևեռներում՝ սեղմվել Գալակտիկայի շուրջը Արեգակի պտտվելու հետևանքով:

 1. Այն ճանապարհը, որով Երկիրը պտտվում է Արեգակի շուրջը, կոչվում է.

1) ուղեծիր 2) խավարածիր

3) Ծիր կաթին 4) լուսածիր

 1. Ի՞նչ ուղեծրով է Երկիրը պտտվում Արեգակի շուրջը.

1) շրջանաձև 2) էլիպսաձև

3) կոնաձև 4) քառանկյունաձև

 1. Երկրի հասարակածային շառավղի երկարությունն է.

1) 6357 կմ 2) 6378 կմ

3) 6371 կմ 4) 6387 կմ

17․ Ի՞նչ ձև ունի երկիրը։

էլիպսաձև

18․ Նարագրե՜լ երկրի ներքին կառուցվածքը։

Միջուկ, միջնապատ, երկրակեղև

 1. Երկիրը ի՞նչ ուղղությամբ է պտույտ կատարում․

1․ Հարավ- արևմուտք

2․ Հյուսիս- արևելք

3․Արևմուտք- արևելք

4․ Հարավ- արևելք

20․ Ո՞րն է սխալ․

Երկրի օրական պտույտի աշխարհագրական հետևանք է․

1․ Գիշերվա ցերեկվա հերթափոխը

2․ Երկրի սեղմվածությունը

3․ Երկրի գնդաձևությունը

4․ Երկրի օրական ռիթմը

21․ Ի՞նչ ազդեցություն ունի Կորիոլիսի ուժը։

Կորիլիոսի ուժ, իներցիայի ուժերից, որոնք մուծվում են նյութական կետի հարաբերական շարժման վրա հաշվարկման շարժական համակարգի պտույտի ազդեցությունը հաշվի առնելու համար։

22․ Ինչպես է կատարվում ժամային գոտիների առանձնացումը։

23․ Երկրի տարեկան պտույտի աշխարհագրան հետևանք է․

1․ Գիշերվա ցերեկվա հերթափոխը

2․ Երկրի սեղմվածությունը

3․ Ժամերի տարբերությունը երկրի վրա

4․ Տարվա եղանակների փոփոխությունը

24․ Նկարագրեք Երկրի դիրքը Արեգակի նկատմամբ՝ հունիսի 22-ին և դեկտեմբերի 22-ին։

Հունիսի 22 ին հյուսիսային կիսագնդով է շրջված, և այդ օրից սկսում են երկարել օրերը։ Իսկ Դեկտեմբերի 22 ին կիսագունդը շրջված է հարավային մասով, այդ օրից սկսած օրերը կարճանում են, այսինքն արևը մայր է մտնում շուտ։

25․ Նկարագրեք Երկրի դրքը Արեգակի նկատմամբ՝ սեպտեմբերի 23-ին և մարտի 21-ին։

Երկիրը հասարակածով ուղղված է դեպի արեգակը։t

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s