Առաջադրանք

Ես կանցնեի արտերու եզեքեն: Բովանդակ դաշտին եզերքը ցրված էին այր ու կին հնձվորներու բազմությունը, որոնք կհնձեին անդադար:  Ամեն ճամբաներուն նույնպես որայաբարձ ջորիներու, էշերու  շարաններ կհայտնվեին: Անոնք կուգային, կհասնեին, կմիանային իմինիս, երկայն-երկայն կարավան մը կկազմեր,  ու որան կրող տղոց  մեծ խմբով  կենդանիներուն պարանոցներեն կախ  զանգակներուն բազմաձայն հնչյուններով  ու երգերով մենք հաղթականորեն կիջնայինք գյուղ, կալերը: Սայլերով փոխադրությունը անհնարին է, որովհետև ոչտափարակ, լեռնոտ էր մեր երկիրը, զառիվար ու զառիվեր ճամբաներով:

Որա – քաղված հացահատիկի կապոց, որ պատրաստ է կալ տանելու

Ես կանցնեի արտերի եզրերով: Լեցուն դաշտի եզրերով ցրված էին այր ու կին հնձվորների բազմությունը, ովքեր անդաթար հնձում էին: Ամեն ճանապարհին նույնպես բարձած ջորիներ, էշերի շարաններ էին հանդիպում: Նրանք կգաին կհասնեին իմոնց, երկար քարավան կկազմեին, ու նրան կրող տղաների մեծ խումբ կենդանիների պարանոցներից կախ զանգակները բարձրաձայն հնչյուններով ու երգերով հաղթական կիջնենք գյուղ, մառան: Սայլերով ձոխադրությունը անհնարին է, որովհետև քարքարոտ ու լեռնոտ էր մեր երկիրը, սարն ի վար ու սարն ի վեր էր մեր ճանապարհը:

նոր քաղված հացաահատիկի կապոց,որը պատրաստ է մառան տանելու:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s