Մաթեմ

Հեռավար-առցանց ուսուցում. Մաթեմատիկա , 16-20 մարտ

Տրված են 18 և 27 թվերը
1.Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:
1) 9
2) -1/9
3) -9
4) 1/9

27-18=9
9 _ի հակադիր թիվը՝ -9

Պատ.՝ -9։

2. Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
1) 3
2) 5
3) -1
4) 1

18+27=45
45:4=11 (1 մնացորդ)

Պատ.՝ 1։

3. Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
1) 3
2) 54
3) 9
4) 1

18_ի բաժանարարները՝ 1, 2, 3, 6, 9, 18
27_ի բաժանարարները՝ 1, 3, 9, 27

Պատ.՝ 9։

4. Գտեք այդ թվերի ամենփոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
1) 54
2) 108
3) 9
4) 486

[18;27] = 2 • 3 • 3 • 3 = 54

Պատ.՝ 54։

5. Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից:
1) 1
2) 5/6
3) 2
4) 11/6

6_ի բաժանարարները՝ 1, 2, 3, 6
1 + 2 + 3 + 6 = 12
12 : 6 = 2

Պատ.՝ 2։

6. Քանի՞ պարզ թիվ կա [17; 37) միջակայքում:
1) 7
2) 4
3) 5
4) 6

Պատ.՝ 5 պարզ թիվ։

7. Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը:
1) 80
2) 78
3) 98
4) 88

8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը՝ 96
8-ի բազմապատիկ ամենափոքր երկնիշ թիվը՝ 16

96 — 16 = 80

Պատ.՝ 80։

8. Գտեք 210 և 462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը:
1) 4
2) 3
3) 2
4) 1

210_ի բաժանարարները՝ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210

462_ի բաժանարարները՝ 1, 2,3, 6, 7,11, 14, 21, 22, 33, 42, 66, 77, 154, 231, 462

Պատ.՝ 4:

9. Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ:
1)81
2)71
3)73
4)72

Պատ.՝ 73։

10. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝ 1-ով:
1) կմեծանա 3-ով
2) կփոքրանա 3-ով
3) կփոքրանա 5-ով
4) կմեծանա 5-ով

Պատ.՝ կմեծանա 3-ով։

11. Գտեք 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
1) 14
2) 12
3) 64
4) 8

168_ի բաժանարարները՝ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, 168

128_ի բաժանարարները՝ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

Պատ.՝ 8։

12. Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 4:
1) 77
2) 81
3) 80
4) 90

x : 11 = 7 (4 մնացորդ)
x = 11 • 7 + 4 = 81

Պատ.՝ 81։

13. Նշված թվերից ո՞րն է բաժանվում 6-ի:
1) 28784
2) 19679
3) 25018
4) 40452

Պատ.՝ 40452։

14. Նշված թվերից ընտրել այն, որն ավելի շատ բաժանարար ունի:
1) 35
2) 24
3) 20
4) 64

35_ի բաժանարարները՝ 1, 5, 7, 35
24_ի բաժանարարները՝ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
20_ի բաժանարարները՝ 1, 2, 4, 5, 10, 20
64_ի բաժանարարները՝ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

Պատ.՝ 24։

15. Նշվածներից ո՞ր թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15:
1) 150
2) 200
3) 215
4) 300

x : 25 = 8 (15 մնացորդ)
x = 8 • 25 + 15 = 215

Պատ .՝ 215։

16. Ո՞ր թիվն է 39, 130, 143 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
1) 39
2) 13
3) 3
4) 1

39_ի բաժանարները՝ 1, 3, 13, 39
130_ի բաժանարները՝ 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130
143 _ի բաժանարները՝ 1, 11, 13, 143

Պատ.՝ 13։

17. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (615-512) թիվը:
1) 6
2) 4
3) 1
4) 5

Պատ.՝ 4:

18. Ո՞ր թվանշանը պետք է աջից և ձախից կցագրենք 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի:
1) 5
2) 6
3) 7
4) 8

Պատ.՝ 8։

19. Նշվածներից ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ:
1) 156 և 420
2) 102 և 135
3) 17 և 153
4) 24 և 235:

Պատ.՝ 24 և 235։

20. Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:

1) Ցանկացած երկու դրական թվերի գումարի հակադարձը հավասար է այդ թվերի հակադարձների գումարին: Սխալ է

2) Ցանկացած անկանոն կոտորակի հակադարձը կանոնավոր կոտորակ է: Ճիշտ է

3) Ցանկացած երկու թվերի գումարի հակադիրը հավասար է այդ թվերի հակադիրների գումարին: Ճիշտ է

4) Ցանկացած երկու պարզ թվերի գումարը բաղադրյալ թիվ է: Սխալ է

5) Եթե բնական թիվը բաժանվում է և´ 3-ի, և´ 8-ի, ապա այն կբաժանվի նաև 24-ի: Ճիշտ է

6) Եթե կոտորակի համարիչը և հայտարարը մեծացնենք 1-ով, ապա կոտորակը կմեծանա: Ճիշտ է

Տղան տասնմեկ տարեկան է: Հինգ տարի առաջ նա վեց անգամ փոքր էր հորից:
1. Քանի՞ տարեկան է հայրը:
1) 36 2) 42 3) 41 4) 66

11-6=6
6•6=36
36+5=41

Պատ.՝ 41 տարեկան։

2.Երկու տարի հետո հայրը քանի՞ տարով մեծ կլինի տղայից:

1) 25 2)31 3)55 4)30

(41+2)-(11+2)=30

Պատ.՝ 30 տարով։

3.Քանի՞ տարի հետո հոր և տղայի տարիքների գումարը կլինի 100:

1) 24 2) 48 3)25 4) 23

Պատ.՝ 24:

4.Քանի՞ տարի հետո հայրը տղայից մեծ կլինի երկու անգամ:

1) 44 2) 19 3 )14 4 ) 20

Պատ.՝ 14։

Խանութում կար 1,75տ խնձոր և 1,1 տ տանձ: Օրական վաճառում էր 125 կգ խնձոր՝ կիլոգրամը 250 դրամով, և 110 կգտանձ՝ կիլոգրամը 300 դրամով:
1. Վաճառքի առաջին օրը քանի՞ դրամ էր խանութի հասույթը:
1)64250 2)31250 3)33000 4)437500

(125*250) + (110*300) = 64250

Պատ.՝ 64250 դրամ։

2. Ընդամենը քանի՞ դրամ հասույթ կլինի ամբողջ խնձորի վաճառքից:

1)437700 2)121000 3) 4375 4) 437500

1.75տ = 1750 կգ

1750 * 250 = 437500

Պատ.՝ 437500 դրամ։

3. Նվազագույնը քանի՞ օրում կսպառվեն և խնձորը և տանձը:

1) 12 2) 14 3) 10 4) 24

Պատ.՝ 10 օրում տանձը, 14 օրում խմձորը։

4. Նվազագույնը քանի՞ օրում խնձորի վաճառքից ստացված հասույթը կգերազանցի տանձի վաճառքից ստացված հասույթին:

1) 14 2) 13 3) 11 4) 12

Պատ.՝ 11 օրվա։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s