Տուր փաթեթ

Առաջարկում եմ Տուր- փաթեթ Հայաստանի մի շարք հրաշալի վայրերում, կծանոթանաք հայկական մշակույթին ու բնությանը: տուրի տեսակ-ճանաչողական տևողություն-3օր/2գիշեր կացարան-հյուրանոց սկիզբ/ավարտ-Երևան Ժամանում — Քաղաքային շրջայց Օր1 Դիմավորում Զվարթնոց օդանավակայանում: Տեղափոխում հյուրանոց: Քաղաքային շրջայց, որի ընթացքում կծանոթանաք Երևան քաղաքի պատմությանը, կանցնեք ամենագլխավոր փողոցներով, կտեսնեք ամենագլխավոր շինությունները: Գիշերակաց: Երևան Օր2 Երևան — Գառնի — Գեղարդ — Սևան — Ծաղկաձոր […]

Read More Տուր փաթեթ

Español

Érase una vez un gato era un gatoEl perro tampoco tenía oche en la cabeza,Solo ella no sabe, el sueño del hijo:Sobre el hotel Khgnenka fur.De repente llegó el próximo inviernoLlevé al gato a la piel.- Buena suerte, entonces Piso,En mi desnudo frío, por el amor de Dios, Llévame a mí y otro mes:Alfombra de […]

Read More Español

Ընտանեկան բյուջջեյի հաշվարկ

Ընտանեկան բյուջե հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է ամբողջ ընտանիքի եկամուտից հանել գումարային ծախսերը ընդհանուր եկամուտ,այդ թվում աշխատավարձ բիզնեսից եկած եկամուտներ,ստացված վարձավճարներ. 500.000դրամ ընդհանուր ծախսեր՝ կոմունալ ծախսեր. 30.000 տրանսպորտային ծախսեր. 50.000 սննդի ծախսեր. 100.000 հագուստի ծախսեր. 20.000 ուսման վարձ. 10.000 կապ. 15.000 հարկեր տուրքեր. 3000 վարկեր. 100.000 այլ ծախսեր. 50.000 ընդամենը ծախսեր. 378.000 զուտ եկամուտ 122.000

Read More Ընտանեկան բյուջջեյի հաշվարկ

Տեխնածին աղետներ

Տեխնածին բնույթիվթարներ ու աղետներ։Վթարն արդյունաբերականօբյեկտում կամտրանսպորտում տեղիունեցող վտանգավորպատահար է, որըմարդկանց կյանքին ուառողջությանը սպառնալիքէ ստեղծում, հանգեցնում էարտադրական շենքերի ուկառույցների ավերման, սարքավորումների, մեխանիզմների, տրանսպորտային միջոցների, հումքի ու պատրաստի արտադրանքի վնասման կամոչնչացման, արտադրական գործընթացի խախտմանև շրջակա միջավայրի բնական վիճակիվատթարացման։ Աղետը ողբերգականհետևանքներով իրադարձություն է, մարդկայինզոհերով մեծ վթար։Վթարի և աղետի միջև կտրուկ ևխիստ ընդգծված սահման գոյություն չունի։ Գլխավորչափանիշներն են՝ վնասի մասշտաբն և մարդկայինզոհերի առկայությունը։ Օրինակ, եթե երկու-երեքմեքենայի բախման ժամանակ կան վնասվածքներ,թեև տուժել են մարդիկ, ապա դա վթար է, եթեպատահարի վայրում զոհեր կան՝ ավտոմոբիլայինաղետ է։ Վթարներն ու աղետները կարող են նյութականվնասի և բնակչության շրջանում կորուստներիծանրությանը համապատասխանող արտակարգիրավիճակների աղբյուր ծառայել։Ծանոթանանքդրանցից հիմնականներին։  Ճառագայթային (ռադիացիոն) աղետներ: Ճառագայթային վթարներն ու աղետները կարող ենտեղի ունենալ ճառագայթային վտանգավորօբյեկտներում։ Ճառագայթային վտանգավոր օբյեկտասելով հասկացվում է ցանկացած այն օբյեկտը, այդթվում միջուկային ռեակտորը, գործարանը, որնօգտագործում է միջուկային վառելիք կամվերամշակում միջուկային նյութ, ինչպես նաևմիջուկային նյութի պահպանման տեղը և միջուկայիննյութ փոխադրող տրանսպորտային միջոցը կամիոնացնող ճառագայթային աղբյուրը, որոնցումվթարների ժամանակ կարող է տեղի ունենալմարդկանց, գյուղատնտեսական կենդանիների,ինչպես նաև շրջակա բնական միջավայրիճառագայթահարում կամ ճառագայթայինաղտոտում։Ճառագայթային վտանգավորօբյեկտներում վթարները կարող են ուղեկցվելգազաաէրոզոլային ամպի ելքով, որը տարածվում էքամու ուղղությամբ։ Ռադիոակտիվ նյութերն ամպիցնստելով տեղանքի վրա՝ աղտոտում են այն։ Ընդ որում՝ամպի տարածման գոտում հայտնված բնակչությունըենթարկվում է ներքին ու արտաքին ռադիոակտիվճառագայթահարման։ Արտաքինճառագայթահարումը բնութագրվում է մարդու վրաարտաքին իոնացնող ճառագայթմաններգործությամբ։Ներքին ճառագայթահարումըօրգանիզմի վրա ռադիոակտիվ նյութերի իոնացնողճառագայթումն է, որոնք օրգանիզմի ներսն ենթափանցում օդի, սննդի, ջրի և այլնի հետ։  Միջուկային էներգետիկայիօբյեկտներումռադիոակտիվ աղտոտումնունի մի շարքառանձնահատկություններ, որոնցից հիմնականներն են՝ռադիոակտիվարգասիքներիմանրացվածությունը(դիսպերսայնությունը), ռադիոակտիվ ամպի ոչ մեծ բարձրությունը, հաճախռադիոակտիվ արտանետման զգալի տևողությունը,որը քամու ուղղությունը փոխվելիս ստեղծում էշառավղային ռադիոաղտոտման սպառնալիք՝ վթարիաղբյուրին հարող ամբողջ տեղանքում։ Ընդ որում, տեղանքի աղտոտումը, որպես կանոն, ունի բարդբնույթ և այն վթարի ընթացքում դժվար է կանխատեսել։Հայաստանի Հանրապետությունում ճառագայթային(ռադիացիոն) վտանգավոր օբյեկտ է ատոմայինէլեկտրակայանը։

Read More Տեխնածին աղետներ

Река Аракс

Аракс — самая крупная река Армянского нагорья и одна из крупнейших в Закавказье. Верхнее течение находится на границе Армении и Турции, устье – на территории Азербайджана, река является границей между Ираном и Россией. Аракс берет начало в горах Бюракана, Армения, на высоте 3300 м, общая длина реки – 995км. Впервые река была упомянута в древней Греции, […]

Read More Река Аракс

Сюникская область

Сюникская область с административным центром в городе Капан находится на юге Армении и граничит с государствами Ираном и Азербайджаном, а также Вайоцдзорской областью Армении. Современный регион занимает часть земель древней провинции Армении – Сюник, известный до 1919 года под названием Зангезур. К современной территории Сюникской области относятся земли бывших Капанского, Мегринского, Сисианского и Горисского районов. […]

Read More Сюникская область

Հարցաթերթիկի ամփոփում

Հարցման արդյունքում պարզ դարձավ, որ մեծամասնությունը հախընտրում է գազավորված ըմպելիքը։ Տարբեր տարիքային խմբեր մասնակցեցին հարցմանը իրենց տարբեր մտածելակերպով։ Այս հարցումը ինձ շատ օգնեց հասկանալ և բացահայտել տվյալ մարդկանց։ Կոկա֊կոլա 78,6% Ֆանտա 11,9% Դոբրի հյութ 14,3%  Սանդորա 2,4% Սադոչոկ 2,4% Կոլա, պեպսի 2,4

Read More Հարցաթերթիկի ամփոփում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հունվար Այս ամսվան ես մասնակցել եմ մի քանի նախագծերի՝հեծանվավարության, Армения Вайн և Ղափամաի ծեսի ՍԱՀԱԴԱՇՏ՝ Այս օրը անցավ հետաքրքիր և զվարճալի։ ՀԵԾԱՆՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Մենք բոլրս համախմբված քշում էինք հեծանիվ։Այդ օրը նույն պես անցավ ուրախ։ https://aidapochikyanmskham.home.blog/author/aidapochikyan/ Армения Вайн՝ Այստեղ մեզ ներկայացրեցին ամեն բան,անցավ շատ հետաքրքիր,ուրախ։Մեզ ընյեր Մարիամը պատմեց ամեն բան,ծանոթեցրեց տարածքին և պատասխանեց մեզ հուզող հարցերին։ ՂԱՓԱՄԱԻ […]

Read More ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ղափամայի ծես

Ղափամայի ծեսը սկսվեց ժամը՝ 11:00 Սուրբ Երրորդություն եկեղեցուց։ Այնտեղից հետո մենք շարժվեցինք դեպի մայր դպրոց,և այնտեղ նշեցինք ղափամայի ծեսը։Այդ օրը մեզ հյուր էր եկել Ռուբեն Մաթևոսյանը և նվիրեց իր գեղեցիկ կատարումներից մեկը։Նաև գեղեցիկ հյուրասիրություն էինք կազմակերպել և այդ օրը անցավ շատ հինալի։

Read More Ղափամայի ծես