Котайкская область

В центральной части Армении расположена Котайкская область с центром в городе Раздан. На её территории расположены известные исторические памятники: Гарни, Гегард и Кечарис, которые известны далеко за пределами страны.Уникальный монастырь Гегард расположен на берегу реки Азат и знаменит скальной архитектурой. Здание, построенное в 12-13 столетиях.Ещё одним старинным памятником богата Котайкская область. В небольшом городе Цахкадзор, расположенном в лесной долине в окружении […]

Read More Котайкская область

Հայաստանին սպառնացող աղետներ

1. Ընդհանուր հասկացություններ Բնական արտակարգ իրավիճակ՝ որոշակի տարածքում կամ օբյեկտում վտանգավոր բնական երևույթի, տարերային կամ էկոլոգիական (բնապահպանական) աղետի, համաճարակի, անասնահամաճարակի (էպիզոոտիա), բույսերի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի լայնորեն տարածված վարակիչ հիվանդություն (էպիֆիտոտիա), որը հանգեցնում է կամ կարող է հանգեցնել մարդկային զոհերի, մարդկանց առողջությանն ու շրջակա միջավայրին՝ զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդկանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման։ […]

Read More Հայաստանին սպառնացող աղետներ

Ալերգիա

Ալերգիաներ կամ ալերգիկ հիվանդություններ, վիճակներ, որոնք հետևանքն են իմուն համակարգի գերզգայուն պատասխանի՝ ուղղված արտաքին միջավայրի սովորաբար անվնաս նյութերին։ Այս հիվանդություններն են ալերգիկ քթաբորբը (հարդախոտի տենդ), սննդային ալերգիան, ատոպիկ մաշկաբորբը, ալերգիկ ասթման և անաֆիլաքսիան։ Ախտանիշները կարող են լինել հետևյալները․ աչքերի կարմրածություն, քոր եկող ցան, փռշտոց, քթահոսություն, դժվարաշնչություն կամ այտուցվածություն։ Սննդային անտանելիությունը և սննդային թունավորումը առանձին, տարբեր վիճակներ են։ Հաճախ հանդիպող ալերգեններն են ծաղկափոշիներն ու […]

Read More Ալերգիա

Տուբերկուլոզ

Տուբերկուլոզ, Mycobacterium tuberculosis (MTB) բակտերիայով հարուցվող ինֆեկցիոն հիվանդություն։ Այն հիմնականում ախտահարում է թոքերը, բայց կարող է ախտահարել նաև այլ օրգաններ։ Ինֆեկցիան հիմնականում ընթանում է անախտանիշ. այս երևույթը կոչվում է լատենտ (գաղտնի) տուբերկուլոզ։ Լատենտ վարակի 10%-ը վերածվում է ակտիվ հիվանդության, որը, եթե մնա առանց բուժման, կհանգեցնի հիվանդների գրեթե կեսի մահվանը։ Ակտիվ տուբերկուլոզի դասական նշաններն են հազը, […]

Read More Տուբերկուլոզ

История пончо

Пончо – это разновидность традиционной латиноамериканской верхней одежды. Оно представляет собой прямоугольный отрез ткани достаточно большого размера, посредине которого сделан вырез для головы. Пончо было изобретено индейцами в Южной Америке и являлось их национальной одеждой. Они ценили пончо за удобство. Эта одежда не сковывала движений и при этом была достаточно теплая. Считается, что пончо люди […]

Read More История пончо

Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը

Քսաներորդ դարի երկրորդ կեսից մարդկությունը սկսեց գիտակցել մեր մոլորակի էկոլոգիական ճգնաժամի հարաճուն վտանգը: Դրա հետ մեկտեղ ակնհայտ դարձավ աշխարհի ժողովուրդների` ճգնաժամի վտանգը կանխելուն ուղղված ջանքերը միավորելու անհրաժեշտությունը: Ի վերջո հաղթանակեց այն գաղափարը, որ անհրաժեշտ է բնապահպանական համաշխարհային միասնական ռազմավարություն մշակել: Այդպիսի ռազմավարություն մշակելու աշխատանքներին ձեռնամուխ եղան ձեզ արդեն հայտնի Բնության և բնական ռեսուրսների պահպանության միջազգային միությունը […]

Read More Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը

Աշխատավարձի հաշվարկ

Աշխատավարձը հաշվելու համար պետք է աշխատավարձից դուրս բերել հարկերը և պահումները եկամտահարկ՝ 20%,սոցիալական վճար՝3,5%:Եկամտահարկը պահվում է յուրաքանչյուր ամիս ՀՀ քաղաքացիներից անկախ նրանց գործունեության տեսակից։

Read More Աշխատավարձի հաշվարկ

Առաջադրանք

1․Տրված հատվածները արևմտահայերենից փոխադրի՛ր արևելահայերեն։ Մեր թթենիները հինգ ամիս բերք կուտային։ Մայիսի առաջին շաբաթները կճերմկնային, հունիսին կանուշնային։ Հուլիսին, օգոստոսին անանկ կըլլային, որ մեղր կդառնային, մատերնիս իրար կփակցնեին: Օգոստոսին վերջավորությանը, սեպտեմբերին՝ չամիչ կըլլային։ Ճյուղերը կմնային, կամ, գետին կթափեին։ Չամիչներեն ալ անուշ։ Մինչև Վարագա խաչերը՝ թե իրենք իրենցմե կիյնային, թե նորեն կբուսնեին։ Բայց մենք կխնամեինք մեր թթենիները։ […]

Read More Առաջադրանք

Մոտիվացիա

ներքին և արտաքին գործոններ, որոնք դրդում են մարդկանց իրականացնել գործողություններ, որպեսզի հասնեն նպատակին։ Կան մոտիվացման բազմաթիվ տեսություններ։ Այս մոտեցումները կենտրոնանում են մարդկային պահանջների վրա, ինչը ձևավորում է նրանց վարքագիծը, և թե ինչպես կարող են կառավարիչները ստեղծել պայմաններ, որպեսզի բավարարեն աշխատողներին։ Ներքին մոտիվացիայի դեպքում անհատի խրախուսման ազդակները/շարժառիթները բխում են ներսից, կապված են իր սեփական հետաքրքրությունների և […]

Read More Մոտիվացիա

Նախագծի թեմա:

Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրե՛ք Ձեզ հետաքրքրության մասնագիտական ոլորտը՝ օգտվելով կարիերայի ծառայությունների կայքերի ռեսուրսներից և հղումներից: Ծանոթացեք տվյալ ոլորտում աշխտելու համար պոտենցիալ գործատուի կողմից փնտրվող հմտություններին և կարողություններին: Ուսումնասիրե՛ք աշխատանքի այլ կայքերում տեղադրված մի քանի նկարագրեր, որոնք կօգնեն Ձեզ բացահայտել տվյալ ոլորտին հատուկ կարիքները և առանցքային բառերը: Այդպիսիք կարող են հանդիպել աշխատանքի նկարագրականում կամ գործատուի […]

Read More Նախագծի թեմա: