Նախագիծ— Մարդը որպես զբոսաշրջիկ Ապրիլի 27 մայիսի 15-ը

Էկոտուրիզմ Լեռնային տուրիզմ Ագրոտուրիզմ Առողջարանային տուրիզմ Էքստրեմալ տուրիզմ Ուխտագնացային տուրիզմ

Read More Նախագիծ— Մարդը որպես զբոսաշրջիկ Ապրիլի 27 մայիսի 15-ը

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸԿրոնը շարունակում է կարեւոր դեր խաղալ մարդկանց անձնական, հոգեւոր եւ ընտանեկան կյանքում: Զգալի է կրոնի ազդեցությունը էթնոսների ձեւավորման, նրանց մշակույթի ու պետականության զարգացման գործում եւ միջազգային հարաբերություններում:Մեծ է կրոնի ազդեցությունը բնակչության բնական վերարտադրության վրա:Այսպես՝ մահմեդականությունը եւ հինդուիզմը խրախուսում են վաղ ամուսնությունը եւ բազմազավակությունը, կաթոլիկությունը եւ մահմեդականությունն արգելում են հղիության արհեստական ընդհատումը: Մահմեդականությունը խրախուսում […]

Read More ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Հարցեր

1․ Ի՞նչ գործոններ են ազդում բնակչության սեռային կազմի վրա: Ի՞նչ կապ կա բնակչության վերարտադրության և սեռատարիքային կազմի միջև:

Read More Հարցեր

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸԲնակչության կազմը (կառուցվածքը) ամբողջ աշխարհի և ամեն մի առանձին երկրիբնակչության կարևոր բնութագրիչներից է: Դրա մասին ճշգրիտ տեղեկություններ ենտալիս մարդահամարները: Առավել կարևոր ցուցանիշներից են բնակչության կազմնըստ սեռի, տարիքի, կրթական մակարդակի, զբաղմունքի, ազգային և ռասայականպատկանելության, կրոնական դավանանքի:Տվյալ պահին բնակչության սեռատարիքային կազմը զգալի չափով պայմանավորված էնախորդ ժամանակաշրջանի բնակչության վերարտադրության բնույթով և միաժամանակմեծ ազդեցություն է թողնում բնակչության […]

Read More ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԵՌԱՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ

Աշխարհի բնակչություն

Ժողովրդագրության մեջ Աշխարհի բնակչությունը ներկայումս ապրող մարդկանց ընդհանուր քանակն է և ըստ հաշվարկների 2019 թվականի ապրիլին կազմում էր 7,7 միլիարդ[1]: Մարդկության պատմությանը պահանջվել է ավելի քան 200.000 տարի, որպեսզի աշխարհի բնակչությունը հասնի 1 միլիարդի[2] և դրանից հետո միայն 200 տարի, որպեսզի հասնի 7 միլիարդի[3]: Աշխարհի բնակչությունը շարունակաբար աճում է 1315-1317 թվականների Մեծ սովից և 1350 թվականի Սև մահից հետո, երբ բնակչությունը մոտ 370 միլիոն էր[4]: […]

Read More Աշխարհի բնակչություն

Աշխարհ

1․ Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ տարածքի մեծության հետևյալ խմբերում, գերխոշոր, խոշոր, միջին, փոքր  Նիդերլանդներ, ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Պակիստան, Մոնղոլիա, Հայաստան, Ուկրաինա, Արգենտինա, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել, Ռուսաստան, Նիգերիա, Ավստրալիա, Կամերուն։ (մակերես կմ2) Ռուսաստան – 17․075․400 Ավստրալիա – 7․686․850 Արգենտինա – 2․760․990 Իրան – 1․648․195 Մոնղոլիա – 1․564․116 Նիգերիա – 923․768 Պակիստան – 796․095 Ֆրանսիա – 643․427 Ուկրաինա – 603․700 […]

Read More Աշխարհ

ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐ

Ժամանակակից աշխարհում առավել մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնումերկրների տիպաբանությունն՝ ըստ սոցիալ–տնտեսական զարգացման մակարդակի ևըստ քաղաքացիների նյութական ու հասարակական բարիքների բավարարվածությանաստիճանի: Ըստ այդմ՝ առավել շատ կիրառվում է երկրների բաժանումը երկու տիպի՝զարգացած և զարգացող:Զարգացած երկրներ: Սրանց թվին են պատկանում նախ և առաջ ԱՄՆ–ն,Ճապոնիան, Կանադան, Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, Ավստրալական Միությունը,Նոր Զելանդիան, Իսրայելը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը: Հաճախ այսխմբին են դասում […]

Read More ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐ

ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ՈՒ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երկրների թիվն աշխարհի քաղաքական քարտեզում աճման միտում ունի: Այն առավելաճել է 20–րդ դարի ընթացքում: Դա պայմանավորված էր նախ և առաջ Առաջին ևԵրկրորդ համաշխարհային պատերազմների հետևանքով տեղի ունեցածփոփոխություններով: Միայն 1945–2002 թթ. ընթացքում անկախություն են ձեռք բերել103 գաղութներ: Խորհրդային Միության, Հարավսլավիայի և Չեխոսլովակիայի փլուզումըXX դարի 90–ական թվականներին քաղաքական քարտեզում երկրների թվի նորավելացման պատճառ դարձան: Ներկայումս աշխարհում երկրների […]

Read More ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ՈՒ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ինքնուրույն ստեղծել ուսումնական նյութ․ Հաշվի առնելով ստեղծված համաճարակային իրավիճակը, փորձեք ուսումնասիրել,այն երկրները որտեղ որ տարածված է կորոնավիրուսը։

2020 թվականի հունվարի 20-ին Չինաստանի Գուանդուն նահանգում հաստատվել է, որ վիրուսը փոխանցվում է մարդուց մարդու։ Առայժմ վիրուսի բուժման որևէ կոնկրետ մեթոդ չի մշակվել։ Հունվարի 22-ից Ուհան քաղաքում կարանտին է հայտարարվել, ամբողջ հասարակական տրանսպորտը դադարեցվել է, իսկ քաղաքը փակվել է մուտքի և ելքի համար։ Ընդհանուր առմամբ, Չինաստանի իշխանությունները սահմանափակել են 14 քաղաքների մուտքն ու ելքը։ Վիրուսը գրանցվել է Չինաստանի վարչական կազմավորումների մեծ մասում։ Հունվարի […]

Read More Ինքնուրույն ստեղծել ուսումնական նյութ․ Հաշվի առնելով ստեղծված համաճարակային իրավիճակը, փորձեք ուսումնասիրել,այն երկրները որտեղ որ տարածված է կորոնավիրուսը։

Աշխարհագրական թաղանթի հիմնական հատկանիշները

Աշխարհագրական թաղանթի կարևորագույն և առավել հայտնի օրինաչափությունըզոնայականությունն է:Զոնայականությունը հասարակածից բևեռներ ուղղությամբ բնական բաղադրիչների ուդրանցից կազմված բնական համալիրների օրինաչափ փոփոխումն է: Զոնայականությանգլխավոր պատճառը Երկրի գնդաձևությունն է, որի հետևանքով, ըստ աշխարհագրականլայնությունների, արեգակնային էներգիան բախշվում է անհավասարաչափ: Դրանով ենպայմանավորված մթնոլորտային ճնշման, տեղումների, ցամաքի ու օվկիանոսների ջրերի,հողաբուսական ծածկի ու կենդանական աշխարհի զոնայական դրսևորումները:Զոնայականության վերաբերյալ պատկերացումները ձևավորվել են դեռ հինՀունաստանում […]

Read More Աշխարհագրական թաղանթի հիմնական հատկանիշները