Էկոլոգիա

Երկրագնդի ոլորտներին ծանոթանալով մենք իմացանք,որ դրանցից ամենամեծը կենսոլորտն է:Կենսոլորտի մասին հասկացուոթյուն է տվել գիտնական Էդվարդ Զյուսը:Կենսոլորտը ընդգրկում է ողջ ջրոլորտը ,քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը: Կենսոլորտի տեղակայություն Կենսոլորտը տեղակայված է քարոլորտի վերին մասի, մթնոլորտի ներքին մասի հատման կետում և զբաղեցնում է ողջ ջրոլորտը։ Կենսոլորտի սահմաններ Կենսոլորտի վերին սահմանը մթնոլորտում` 15-20 կմ է։ Այն որոշվում է օզոնային շերտով, որը կասեցնում է կարճալիքային կենդանի օրգանիզմների…

Ինչպես լուծել աղբի խնդիրը

Կարծում եմ՝ այժմ աշխարհի կարևորագույն խնդիրներից մեկը աղբակույտերն են։ Համաշխարհային պրակտիկայում կիրառում են կենցաղային աղբի խնդրի լուծմանը ուղղված տարաբնույթ միջոցներ, սակայն հիմնական մոտեցումը հիմնված է աղբի քանակի կրճատման, տեսակավորման և վերամշակման, ինչպես նաև երկրորդային օգտագործման խրախուսման մոտեցումների վրա: Այսպիսով ես մշակել եմ մի քանի կետեր, որոնց հետևելով որրոշ չափով կարելի է լուծել աղբի խնդիրը։ Պետք…