Էկոհամակարգեր տեքստի մշակում

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ բաղադրիչները` ·         անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2, C և այլն), ·         օրգանական միացություններ (ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, հումուսային նյութեր և այլն), որոնք կապ են հաստատում էկոհամակարգի կենդանի և անկենդան  բաղադրիչների միջև, ·         օդային և ջրային միջավայրեր,եղանակային պայմաններ և միջայրի այլ ֆիզիկական գործոններ, ·         պրոդուցենտներ. Օրգանիզմներ են (հիմնականում` բույսեր,ինչպես նաև ֆոտոսինթեզ իրականացնող մանրէները), որոնք պարզ անօրգանական նյութերից` […]

Read More Էկոհամակարգեր տեքստի մշակում

Լանջշավթագիտություն

Լանջշավթագիըության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն ձևավորող ճյուղ։Առարկայում հանդիպող տերմիններ աշխ․ թաղանթ,միջավայր,դաշտային հետազոտական մեթոդներ,երկրաբանական փուլ,մարդածին փուլ։Լանջշավթագիտությունը ունի երեք ձև՝ աէրոտիեզերական,աշխարհագրական և կենսաքիմիական։Գոյություն ունի լանջշավթի փոփոխության երեք տեսակ՝ թեթևվերականգնողական,միջին,անդառնալի։Ինֆռաստռուկտռա՝ճանապարհ․հեռ․ գծեր,տրանսպորտային կապ ,հիվանդանոցներ,դպրոցներ,ջրային խողովակներ,մանկապարտեզներ։Ինֆռաստռուկտռան զգալի վնաս է թողնում բնական լանջշավթի վրա։

Read More Լանջշավթագիտություն