Առաջադրանք

Նախադասութայն մեջ տեղադրել փակագծում տրված ճիշտ բառը. (Այս ու այնկողմ,այստեղ, թե այնտեղ) շուռումուռ գալուց հետո իշխանը չկարողացավ քնել և դուրս եկավ վրանից։ Այսօրվանից նա դառնում է մեր ստեղծագործական միության (լիիրավ, լիակատար) անդամ։ Միշա Գլինկան հազիվ 13 տարեկան էր, բայց արդեն հրաշալի նվագում էր (դաշնամուր, դաշնամուրի վրա)։ Քամին (փռփռացնում, փրփրեցնում) էր նրա մաշված չուխայի փեշերը։ Ինձնից (բռնվեք, բռնեցեք) խորտակվող […]

Read More Առաջադրանք

Քոլեջի 1-ին կուրսերի քննական առաջադրանք

Քոլեջի 1-ին կուրսերի քննական առաջադրանք 1․Կարդա՛ ավանդությունը և կատարի՛ր  առաջադրանքները։ Աշխարհի ամենագեղատեսիլ  յոթ անկյուններից  մեկը այն ձորահովիտն է, որ ընկած է Դիլիջան քաղաքից տասնութ կիլոմետր հյուսիս, և ուր գտնվում է Հաղարծնի  վանքը:  Այստեղ 1281 թվականին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կողքին մի ընկուզենի է աճում, որը եկեղեցուն հասակակից է՝ 700 տարեկան: Ավանդությունն ասում է, որ այդ տաճարը […]

Read More Քոլեջի 1-ին կուրսերի քննական առաջադրանք

Առաջադրանք

Տրված բառերի հետ գործածել հատկանիշ արտահայտող 2-ական բառ առավոտ-պայծառ,մառախլապատ աղբյուր-սառնորակ,արագահոս երկինք-ամպամած,արևային օրիորդ-գեղեցիկ,չքնաղ անտառ-նոսր,խիտ

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

1.Տրված ածականները խմբավորեցե’ք որակական և հարաբերական ածականների. գիշերային(հարաբերական), քաղցր(որակական), հուզիչ(որակական), օձանման(հարաբերական), գավառական(հարաբերական), պիղծ(որակական), հայրական(հարաբերական), շիտակ(որակական), արդար(որակական), անապատային(հարաբերական) 2.Տրված բառերով կազմեցե’ք նախադասություններ` դրանք գործածելով և’ ածականի, և’ գոյականի արժեքով. հսկա, վիրավոր, ազնվ Հսկան խոնարհվեց թագավորի առաջ։ Չինարը անվանեցին հսկա ծառ։ Վիրավորը անցվորներից օգնություն էր խնդրում։ Ճանապարհին ընկած ճնճղուկը վիրավոր էր։ Գյուղի բնակիչները ազնիվ են համեմատած քաղաքացի […]

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

Փոքրատառերը դարձնել մեծատառ որտեղ հարկն է։ Փայտակարանը Մեծ Հայքի 11րդ նահանգն է Կուր և Երազխ գետերի ստորին հոսանքի շրջանում։Հյուսիսից Փայտակարանը սահմանակից է Աղվանից թագավորությանը, արևմուտքից՝ Վասպուրական նահանգին։Միջնադարի հայ փիլիսոփա Գրիգոր Տաթևացին ծնվել է Վայոց Ձորում, աշակերտել է կարկառուն գիտնական ուսուցչապետ Հովհան Որոտնեցուն։ Կետադրություն Չանցաց 3 րոպե՝ ներս վազեց Զաքարը՝ խալաթը հաքին,կարմրած դեմքով և խճճված մազերով, […]

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

1.Տեքստից  դո′ւրս գրիր  գոյականները: Շուրջը անդորր ամայություն  էր:  Արծաթագույն սփռոցի նմավող  ծովը փռված էր  չորս կողմը, և  լսվում էր միայն պղտոր ջրի ճողփյունը:  Նավը շարժվում էր  քամուն համընթաց: Ծովի երեսը պատել էր թանձր մառախուղը, որ հոգնեցնում էր մարդու հայացքը: 2.Գրի′ր հետևյալ բառերի հոգնակի թիվը. Նավավար-նավավարներ, արծվաբույն-արծվաբներ, տպատառ-տպատառեր, ոտնաչափ-ոտնաչափեր, գյուղագիր-գյուղագիրներ, հորաքույր-հորաքույրեր, վիրաբույժ-վիրաբույներ 3.Կազմիր մի փոքրիկ տեքստ՝ օգտագործելով հետևյալ բառերն   ու բառակապակցությունները: Առավոտ, մռայլ երկինք,  սարերի կատարներ, ոսկեշող արեգակ,  անսպասելի  քամի, […]

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

.Կազմեցե’ք  հետևյալ բառերի հոգնակի  թիվը. թատերագիր—թատերագրեր,   բազպան—բազպաններ, ռումբ—ռումբեր, զարդատուփ—զարդատուփեր,  կուռ—կռներ,  բեռնարկղ—բեռնարկղեր։ 2.Գրեցե’ք  3 անհոգնական գոյական: շաքարավազ, մրգեղեն, հեզություն։ 3.Տրված գոյականները  նախադասության  մեջ օգտագործե’ք  որոշյալ և անորոշ առումներով. արքա—(որոշյալ)արքան հրամայեց գլխատել նրան,(անորոշ) նա դարձավ արքա։ սիրահար—(որոշյալ)սիրահարը ամեն ինչի պատրաստ էր հանուն նրա,(անորոշ) նա ինձ պոեզիայի սիրահար համարեց։ 4.Գրեցե’ք  արտաքին և ներքին  հոլովման պատկանող  5-ական բառ: արտաքին— […]

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք

իշերային երկնքում երևում էին համաստեղությունները, որոնք սքողված էին բարակ մշուշով։ Գիշերային- հարաբերական ածական, որոշիչ Երկքնքում- տեղի պարագա, բասարակ գոյական,եզակի թիվ, ներգոյական հոլով,անորոշ Երևում էին-ստորոգյալ, անցյալ անկատար, Համաստեղություններ- ենթակա,գոյական, հոգնակի թիվ,որոշյալ առում,ուղղական հոլով Սքողված էին- ստորոգյալ,հոգնակի թիվ,հարակատար դերբայ Բարակ-որակական ածական,դրական աստիճան, որոշիչ Մշուշով- միջոցի անուղակի խնդիր,իրանիշ,եզակի թիվ,գոյական,գործիական հոլով Երկյուղել- վախենալ,երկնչել,սարսափել,զարհուրել,սոսկալ,ահաբեկել,սահմռկել,վախվխել,զարզանդել,դողդողալ

Read More Առաջադրանք

Առաջադրանք 1. -ուհի վերջածանցով  4- ական գոյական կազմել ա) հասարակ գոյականներից — պարուհի, երգչուհի, մաքրույի, ուսանողուհիբ)  հատուկ գոյականներից — Տիգրանուհի, Իսկուհի, Հայկուհի, Սրբուհիգ)  ժողովրդի կամ երկրի անուններից — վրացուհի, հայուհի, գերմանուհի, իտալուհիդ)  ածականներից կամ բայարմատներից — գեղեցկուհի, սրբուհի, մաքրուհի, գեղուհի2. Բառաշարքում ընդգծել այն հասարակ գոյականները, որոնք նաև իբրև հատուկ անուններ են գործածվում:Ձնծաղիկ,ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, զինվոր, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, […]

Read More

Քուրմ-եր Տոնացույց-ներ Պղնձահանք-եր Կարթ-եր Ճարտասան-ներ Քարայծ- եր Որձաքար -եր Արևածին- ներ Գործատեր- եր Ուղեգիր- եր Տաղվահար- ներ Օդանավ-եր Դեղատուփ-եր Ներքնագծ-եր Համր-եր Ճանապարացույն-ներ Պարերգ-եր Գոչյուն-ներ Ուսապարկ-եր Կուղբ-եր Մարզման-ներ Ջահակիր-ներ Զարթուցիչ-ներ Միլյոնատեր-եր Կուժ-կժեր Խորտկարան-ներ Սրճեփ-ներ Խաղամոլ-ներ Տոնածառ-եր Դարպասապահ-ներ Ծունկ- ծնկներ Հայագետ-ներ Երգահան-ներ Նոթատետր-եր Բեռ-ներ Ջրավազան-ներ Գրախոս-ներ 1.Դարձվածքները գրել մեկ բառով Ծաղիկ հասակ-ջահել Ծեր աղվես-խորամանկ Կրակի բաժին դառնալ-ոչնչանալ […]

Read More