Nueva York

Amo la ciudad de nueva york.Nueva York tiene muchas atracciones .Es una ciudad grande y hermosa.

Ամփոփում մայիսի 11

https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/12/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/12/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/12/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bd/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/mi-ciudad-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-11-15/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/1104/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%bf%d6%86%d5%ab%d5%ac%d5%b4/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/13/%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%bc%d5%af%d5%ab%d5%af-%d5%bb%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d6%82-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%af%d5%a7%d5%ae%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/14/%d5%aa%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/

Ամփոփում

https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/30/%d0%b3%d0%b8-%d0%b4%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/30/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-27-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab-1/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/30/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%ab-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%a5/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/04/30/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-27-%d5%b4%d5%a1/ https://aidapochikyanmskham.home.blog/2020/05/01/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ab%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-27-01/

Ժառանգական իրավունք

Որոնո՞ք են ժառանգության հիմքերը։ Ժառանգության հիմքերն են կտակը,իսկ եթե կտակ չկա ապա օրենքը: Ե՞րբ և որտե՞ղ է բացվում ժառանգությունը։Ժառանգության բացման օրը ժառանգատուի մահվան օրն է,որը հաստատվում է մահվան վկայականով:Ժառանգության բացման վայրը ,ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն է:Եթե այդ վայրը արտասահմանում է կամ անհայտ է ,ապա բացման վայր է համարվում ժառանգության զանգվածի մեջ մտնոզղ անշարժ գույքի կամ…

Քուռկիկ Ջալալին եւ Թուր կէծակին

Այո՛, փոխուեր է ու միշտ կը փոխուի այս տարօրինակ, զարտուղի ու եզակի աշխարհը, այս «խենթ, խենթ, խենթ աշխարհը», բայց հայոց դիւցազնավէպը՝ Սասունցի Դաւիթի դիւցազնավէպը, ի զօրու կը մնայ դարէ-դար։

Հեռավար-առցանց ուսուցում, քոլեջ 1-ին կուրս, մայիսի 11-15 մաթեմատիկա

Քառանիշ թվի առաջին թվանշանը 7 է: Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կփոքրանա 864-ով: Գտնել սկզբնական թիվը: Հնգանիշ թվի առաջին թվանշանը 1 է: Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կմեծանա 2187-ով: Գտնել սկզբնական թիվը: Երեք թվեր, որոնց գումարը 12 է, կազմում են թվաբանական պրոգրեսիա: Եթե երրորդ թիվը փոխարինենք 8-ով, ապա կստացվի երկրաչափական պրոգրեսիա:…