Մարքեթինգի պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը գեղեցկության սրահ 2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը • գնորդների իշխանություն գնորդների իշխանությունը կարող է լինել միջին խավի ոանձիք ուսուցիչներ,դասիարակներ,աշխատող կանայք • նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգ կունենանք շատ մրցակիցներ սակայն պետք է այնպես անենք որ առաջատարը մենք լինենք և բոլորը հաճախեն մեզ մոտ: Մենք կունենանք առավելություն և դա կլինի այն,որ բացի…

Time management

8:00 արթնանում եմ 8:00-8:30 պատրաստվում եմ 8:45 տանից դուրս եմ գալիս 9:00-14:20 գտնվում եմ քոլեջում 15:00-15:40 զբոսնում եմ ընկերներիս հետ 16:00 գնում եմ եղբորս մանկապարտեզից բերելու 17:10 հասնում եմ տուն 18:00 հաց եմ ուտում 19:20-20;00 դաս եմ անում 20:00-21:00 զբաղվում եմ տարբեր բաներով 22;20-23:00 զբաղվում եմ իմ հիգիենիկ վիճակով 24:10 պարկում եմ քնելու

Աշխատավարձի հաշվարկ

Աշխատավարձը հաշվելու համար պետք է աշխատավարձից դուրս բերել հարկերը և պահումները եկամտահարկ՝ 20%,սոցիալական վճար՝3,5%:Եկամտահարկը պահվում է յուրաքանչյուր ամիս ՀՀ քաղաքացիներից անկախ նրանց գործունեության տեսակից։

Ընտանեկան բյուջջեյի հաշվարկ

Ընտանեկան բյուջե հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է ամբողջ ընտանիքի եկամուտից հանել գումարային ծախսերը ընդհանուր եկամուտ,այդ թվում աշխատավարձ բիզնեսից եկած եկամուտներ,ստացված վարձավճարներ. 500.000դրամ ընդհանուր ծախսեր՝ կոմունալ ծախսեր. 30.000 տրանսպորտային ծախսեր. 50.000 սննդի ծախսեր. 100.000 հագուստի ծախսեր. 20.000 ուսման վարձ. 10.000 կապ. 15.000 հարկեր տուրքեր. 3000 վարկեր. 100.000 այլ ծախսեր. 50.000 ընդամենը ծախսեր. 378.000 զուտ եկամուտ 122.000

Մինի շուկա

մենք խաղացինք մինի շուկա խաղը և ես ընկեր Նելիին կառաջարկեմ մազակալ որովհետև նկատել եմ որ ընկեր Նելինմ հաճախ է իր մազերը հավաքում այդ պատճառով նրան այդ ապրանքը դոգր կգա

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները:

Ձեռնարկատիրական գործունեություն Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար անձը պետք է պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցվի որպես իրավաբանական անձ կամհաշվառվի որպես անհատ ձեռնարկատեր: Իրավաբանական անձ Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում…

SMART բիզնես նպատակների 5 տարրեր

Յուրաքանչյուր հաջողված գործը հստակորեն ամրագրված է եւ նպատակաուղղված նպատակներ, հասնելու կոնկրետ նպատակներին: Այնուամենայնիվ, փոքր բիզնեսի աշխարհում շատ ձեռնարկություններ չունեն կենտրոնացված նպատակ: «Get more business», փոքր բիզնեսի սեփականատերերի բնորոշ պատասխանն է, երբ խնդրեց ապագա ծրագրերի մասին: Ցանկացած ինքնակառավարման գլխավոր գործադիր տնօրենը պետք է դուրս գար բաժնետերերի հանդիպումից, անորոշ պատասխան տալու համար:Անկախ այն բանից, որ դուք ունեք…

Բիզնես պլան ապագայի համար

Ես որոշել եմ բացել մեքենաների համար,որտեղ մեքենաները արժեքը կլինի բոլորի գրպանին հարմար,այսինքն կլինենան մեքենաներ որոնք կարող են գնել նաև հասարակ աշխատանքի գնացող մարդը։

Իմ բիզնես պլանի տեսլականը

Ես ցանկանում եմ բացել մեքենաների սրահ վորտեղ կլինեն մեքաներ բոլորի գրպանին հարմար ։Այսինքն յուրաքանչյուր հասարակ աշխատող ունենա մեքենա։Իմ տեսլականը նա է,որ ոչ մեկ առանց մեքենա չմնա։