Մարքեթինգի պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը գեղեցկության սրահ 2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը • գնորդների իշխանություն գնորդների իշխանությունը կարող է լինել միջին խավի ոանձիք ուսուցիչներ,դասիարակներ,աշխատող կանայք • նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգ կունենանք շատ մրցակիցներ սակայն պետք է այնպես անենք որ առաջատարը մենք լինենք և բոլորը հաճախեն մեզ մոտ: Մենք կունենանք առավելություն և դա կլինի այն,որ բացի […]

Read More Մարքեթինգի պլան

Time management

8:00 արթնանում եմ 8:00-8:30 պատրաստվում եմ 8:45 տանից դուրս եմ գալիս 9:00-14:20 գտնվում եմ քոլեջում 15:00-15:40 զբոսնում եմ ընկերներիս հետ 16:00 գնում եմ եղբորս մանկապարտեզից բերելու 17:10 հասնում եմ տուն 18:00 հաց եմ ուտում 19:20-20;00 դաս եմ անում 20:00-21:00 զբաղվում եմ տարբեր բաներով 22;20-23:00 զբաղվում եմ իմ հիգիենիկ վիճակով 24:10 պարկում եմ քնելու

Read More Time management

Աշխատավարձի հաշվարկ

Աշխատավարձը հաշվելու համար պետք է աշխատավարձից դուրս բերել հարկերը և պահումները եկամտահարկ՝ 20%,սոցիալական վճար՝3,5%:Եկամտահարկը պահվում է յուրաքանչյուր ամիս ՀՀ քաղաքացիներից անկախ նրանց գործունեության տեսակից։

Read More Աշխատավարձի հաշվարկ

Ընտանեկան բյուջջեյի հաշվարկ

Ընտանեկան բյուջե հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է ամբողջ ընտանիքի եկամուտից հանել գումարային ծախսերը ընդհանուր եկամուտ,այդ թվում աշխատավարձ բիզնեսից եկած եկամուտներ,ստացված վարձավճարներ. 500.000դրամ ընդհանուր ծախսեր՝ կոմունալ ծախսեր. 30.000 տրանսպորտային ծախսեր. 50.000 սննդի ծախսեր. 100.000 հագուստի ծախսեր. 20.000 ուսման վարձ. 10.000 կապ. 15.000 հարկեր տուրքեր. 3000 վարկեր. 100.000 այլ ծախսեր. 50.000 ընդամենը ծախսեր. 378.000 զուտ եկամուտ 122.000

Read More Ընտանեկան բյուջջեյի հաշվարկ

Մինի շուկա

մենք խաղացինք մինի շուկա խաղը և ես ընկեր Նելիին կառաջարկեմ մազակալ որովհետև նկատել եմ որ ընկեր Նելինմ հաճախ է իր մազերը հավաքում այդ պատճառով նրան այդ ապրանքը դոգր կգա

Read More Մինի շուկա

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները:

Ձեռնարկատիրական գործունեություն Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար անձը պետք է պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցվի որպես իրավաբանական անձ կամհաշվառվի որպես անհատ ձեռնարկատեր: Իրավաբանական անձ Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում […]

Read More Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները:

SMART բիզնես նպատակների 5 տարրեր

Յուրաքանչյուր հաջողված գործը հստակորեն ամրագրված է եւ նպատակաուղղված նպատակներ, հասնելու կոնկրետ նպատակներին: Այնուամենայնիվ, փոքր բիզնեսի աշխարհում շատ ձեռնարկություններ չունեն կենտրոնացված նպատակ: «Get more business», փոքր բիզնեսի սեփականատերերի բնորոշ պատասխանն է, երբ խնդրեց ապագա ծրագրերի մասին: Ցանկացած ինքնակառավարման գլխավոր գործադիր տնօրենը պետք է դուրս գար բաժնետերերի հանդիպումից, անորոշ պատասխան տալու համար:Անկախ այն բանից, որ դուք ունեք […]

Read More SMART բիզնես նպատակների 5 տարրեր