Հեռավար-առցանց ուսուցում, քոլեջ 1-ին կուրս, մայիսի 11-15 մաթեմատիկա

Քառանիշ թվի առաջին թվանշանը 7 է: Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կփոքրանա 864-ով: Գտնել սկզբնական թիվը: Հնգանիշ թվի առաջին թվանշանը 1 է: Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կմեծանա 2187-ով: Գտնել սկզբնական թիվը: Երեք թվեր, որոնց գումարը 12 է, կազմում են թվաբանական պրոգրեսիա: Եթե երրորդ թիվը փոխարինենք 8-ով, ապա կստացվի երկրաչափական պրոգրեսիա: […]

Read More Հեռավար-առցանց ուսուցում, քոլեջ 1-ին կուրս, մայիսի 11-15 մաթեմատիկա

Մաթեմ

Հեռավար-առցանց ուսուցում. Մաթեմատիկա , 16-20 մարտ Տրված են 18 և 27 թվերը1.Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:1) 92) -1/93) -94) 1/9 27-18=99 _ի հակադիր թիվը՝ -9 Պատ.՝ -9։ 2. Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:1) 32) 53) -14) 1 18+27=4545:4=11 (1 մնացորդ) Պատ.՝ 1։ 3. Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր […]

Read More Մաթեմ

10-րդ դասարան                                          Ամփոփիչ առաջադրանք Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով: ա)   75,8              բ)  -21,3 75.8=75 + 00.8-21.3=-22 + 0.7    Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել տասնորդական                         կոտորակի տեսքով: ա)  3/5       բ ) 31/90 3/5=0.631/90=0.3                   3. Տրված  տասնորդական կոտորակը  գրել  սովորական            կոտորակի  տեսքով: ա)  1,237   բ ) 0,171.237=1237/10000.17=17/100        4. Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել  անվերջ պարբերական            տասնորդական կոտորակի           տեսքով: ա ) 1/9    բ )  1/61/9=0(1)1/6=0 (16666667)             5. Անվերջ  պարբերական  տասնորդական կոտորակը  գրել    սովորական կոտորակի  տեսքով:  ա)   0,3(4)  բ)  0, (3)0.3(4)=6/50.(3)=1/3 7.Ազատվել  հայտարարի  իռացիոնալությունից: ա) 3/10+1= 10/1/3  բ)  a2-b2/a +b= a 9.Գտնել արտահայտության  արժեքը:           ա)     ((7)-1/2)-4=7բ)   ((3)1/3)6 -=3 10.Գտնել√(b […]

Read More