11-15 октября

В 1913, или 1914, или 1915 году, в какой именно день – неизвестно, русский художник польского происхождения Казимир Малевич взял небольшой холст: 79,5 на 79,5 сантиметров, закрасил его белой краской по краям, а середину густо замалевал черным цветом. Эту несложную операцию мог бы выполнить любой ребенок – правда, детям не хватило бы терпения закрасить такую […]

Read More 11-15 октября

Домашняя работа

Հայաստանը ողջ աշխարհում հայտնի է բացառիկ եւ հա­ րուստ պատմամշակութային ժաոանգությամբ, աշխարհագ­ րական բազմազանությամբ, հյուրասիրությամբ եւ հյուրերի հանդեպ ջերմ ու բարեհամբույր վերաբերմունքով: Որպես տու­ րիստական երկիր՝ Հայաստանը գնալով ամրապնդում է իր դիրքերը տուրիզմի միջազգային շուկայում, քանի որ այն կա­ րող է աշխարհին ներկայանալ ինչպես իր բազմադարյան մշա­ կույթով, այնպես եւ չքնաղ բնությամբ:Заметка для туриста. Республика […]

Read More Домашняя работа

Урок 1.

Правописание Ь и Ъ БУКВА Ъ ПИШЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕД Е, Ю, Я В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:  При сочетании приставки, оканчивающейся на согласную, и корня, например: подъезд, объём, сверхъестественный, волеизъявление, межъярусный. 2.В сложных словах после числительных двух-, трёх-, четырёх-, например: трёхъярусный. 3.В иноязычных словах после иноязычных приставок, заканчивающихся на согласную букву —  аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-, суб-, транс- и после начальной составной частицы пан-, например: адъютант, дизъюнкция, инъекция, конъюнктура, контръярус, объект, субъект, трансъевропейский, панъевропейский. Разделительный мягкий знак пишется внутри слова, в середине слов. 1. в корне слова: пьедестал вьюга компьютер обезьяна барьер 2. между корнем и суффиксом […]

Read More Урок 1.

27— 31 сентября

Проект «Время поэзии》 ЛЕРМОНТОВ БЕЗ ГРАНИЦ Проект «Регионы Армении» 2-3курс/туризм/ Урок первый Поставьте на месте пропусков необходимые предлоги. 1) Егор сидел рядом … мной. 2) Ты всегда был строг … мне. 3) Сердце … мне сжалось. 4) Вникните … всё это хорошенько. 5) Все принялись хохотать … мною. 6) Вспомните … мне. 7) Мелькнуло … мною […]

Read More 27— 31 сентября

Ինչ է ցիանիդը

Ցիանիդներըբարդ քիմիական միացություններ են, որոնք բաղկացած են ածխածնի, ազոտի, ջրածնի կամ այլ տարրի մեկական ատոմներից: Տարբերումենցիանայինմիացությունների3հիմնականտիպեր ազատցիանիդ,թույլ կոմպլեքսային ցիանիդ եւ ուժեղ կոմպլեքսային ցիանիդ:Ցիանիդները հանդիպում են պինդ, հեղուկ եւ գազային վիճակում: Արդյունաբերությունում սովորաբար օգտագործվում է նատրիումի ցիանիդի աղը` պինդ բրիկետների կամ խտացված լուծույթի ձեւով: իանիդը բարձրտոքսիկ է: Չնայած դրան, ինչպես եւ էլեկտրականությունը, պայթուցիկ նյութերը, խիստ դյուրավառ […]

Read More Ինչ է ցիանիդը

Сущность туризмa.

Путешествие – термин, характеризующий перемещение лю- дей в пространстве независимо от цели такого перемещения. Разновидностью путешествия является туризм.Туризм (фр. tourism, от tour – прогулка, поездка) – явление, с одной стороны, относительно молодое, ставшее массовым только после Второй мировой войны, с другой – имеющее глу- бокие исторические корни, поскольку путешествия известны с древнейших времен. В истории […]

Read More Сущность туризмa.

10 ԱՄԵՆԱԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

         Հյուրանոց ստորջրյա սենյակներով․ (Տանզանիա) Manta Resort հյուրանոցը գտնվում է Զազնիբարում (կղզի Հնդկական օվկիանոսում)։ Առաջին տախտակամածը հյուրասենյակով ու լոգարանով գտնվում է ծովին հավասար։ Երկրորդ հարկը նախատեսված է հանգստի համար, իսկ երրորդն ամենահետաքրքիրն է, քանի որ գտնվում է ջրի տակ։ Սա պատուհաններով ննջասենյակ է, որտեղից կարելի է դիտել ծովի հատակին ապրող կենդանիներին ու հիանալ […]

Read More 10 ԱՄԵՆԱԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Աշխարհի ամենաթանկարժեք հյուրանոցաին համալիրների թոփ 10-յակը

10-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է՝ Բուրջ ալ Արաբը: 1999 թ.-ին կառուցված այս 7 աստղանի հյուրանոցը դարձել է Դուբայի խորհրդնիշը համարվելով աշխարհի ամենաշքեղ առագաստ հիշեցնող կառույցը:Բուրջ ալ Արաբի նախագահական լյուքս համարը արժի մեկ օրվա համար 23.000 դոլար: 9-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Տոկիոյում գտնվող՝ Ռից Չարլտոնը: Ճապոնիաի մայրաքաղաքում գտնվող այս ամենաբարձրահարկ հյուրանոցի նախագահական լյուքս համարը գտնվում է ամենավերջին […]

Read More Աշխարհի ամենաթանկարժեք հյուրանոցաին համալիրների թոփ 10-յակը

Հյուրատուն

զբոսաշրջության ոլորտում լայնորեն տարածում գտած հասկացություն, նման է հյուրանոցին։ Ի տարբերություն հյուրանոցի, հյուրատունն ունի մի շարք պարամետրեր, որոնք կեցության պայմանները մոտ են դարձնում տնայինին։ Հյուրատունը առանձնատուն է, որի սեփականատերն այն վարձով (վարձակալությամբ) է տալիս ամբողջությամբ կամ առանձին սենյակներով։ Հաճախ, անձամբ սեփականատերը և նրա ընտանիքը ապրում են նույն առանձնատանը, սակայն տարբեր հարկերում կամ տան առանձին հատվածում։ […]

Read More Հյուրատուն

Это интересно.

«Армения – это страна чудес… Если спросят меня, где на на- шей планете можно встретить больше чудес, я бы назвал, прежде всего, Армению… Поневоле поражаешься, что в таком небольшом уголке мира можно встретить такие памятники и таких людей, ко- торые могут стать украшением и гордостью всего мира. Трижды будь прославлена земля армянская, колыбель талантов, колыбель […]

Read More Это интересно.