Սյունիքի մարզի արդյունաբերությունը

Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռողը արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ճյուղերն են: 2011թ.-ին մարզի տնտեսության հիմնական հատված- ների տեսակարար կշիռները ՀՀ համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են. ¾ արդյունաբերություն 17.8 %, ¾ գյուղատնտեսություն 6.4 %, ¾ շինարարություն 7.6 %, ¾ մանրածախ առևտուր 0.9 %, ¾ ծառայություններ 1.1 %: Մարզի արդյունաբերության հիմնական ճյուղը հանքարդյունաբերությունն է և էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: […]

Read More Սյունիքի մարզի արդյունաբերությունը

6 гeниaльныx мыcлeй Apиcтoтeля, кoтopыe пpигoдятcя в coвpeмeннoй жизни

«Из двух зoл выбиpaй мeньшee» Удивитeльнo, нo нe тoлькo этa мыcль, нo и мнoгиe дpугиe из выcкaзывaний Apиcтoтeля aктуaльны пo ceй дeнь. Дaвaйтe пpoйдeмcя пo caмым интepecным из них.  1. Coзидaниe вaжнee нaкoпитeльcтвa Apиcтoтeль гoвopил, чтo нacтoящий cмыcл жизни нe в тoм, чтoбы зapaбoтaть кaк мoжнo бoльшe и пpиoбpecти ceбe дopoгиe вeщи. Cмыcл в тoм, чтoбы […]

Read More 6 гeниaльныx мыcлeй Apиcтoтeля, кoтopыe пpигoдятcя в coвpeмeннoй жизни

Հաշվետվություն

ՕՐԳՈՎԻ ՌԱԴԻՈԱՍՏՂԱԴԻՏԱԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ԱՂՁՔ Ռուսերենի նախագիծ Իսպաներենի նախագիծ Անգլերենի նախագիծ Այս տարի ավելի խորացված էինք մեր մասնագիտական դասերով։ՈՒնեցել ենք շատ հետաքրքիր դասեր, և շատ ուրախ եմ որ մասնակցել եմ այդ դասերին:Այս կիսամյակի նախագծերը և իմ մասնակցացծ ճամփորդությունները կարող եք տեսնել վերևում։Այս կիսամյակը հագեցած էր բազմաթիվ նախագծերով և ճամփորդություններով։

Read More Հաշվետվություն

Օրգովի ռադիոաստղադիտակ

Այսօրվա ճամփորդությունը անցավ նույնպես հետաքրքիր այցելեցինք սկզբում Աղձք ի Բագրատունիների դամբարան իսկ հետո այցելեցինք Օրգովի ռադիոաստղադիտակ,որը որ ուներ աննկարագրելի գեղեցհություն հեռվում տեսանք նաև Տեղերի վանքը:Շարունակեցինք մեր ճամփորդությունը դեպի Անոմալ վայր որտեղ մեքենան ինքնուրույն թեքության վրա բարձրանում է վեր նունիսկ այդտեղ գտնվող գետը հոսում էր դեպի վերև:Իսկ հետո գնացինք Ամբերդ որտեղ պարեցինք մեր ազգագրական պարերեից մեկը:

Read More Օրգովի ռադիոաստղադիտակ

Զբոսաշրջային ռեսուրսներ

ՀՀ «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» օրենքով զբոսաշրջային ռեսուրսները բնութագրվում են որպես զբոսաշրջիկների մտավոր, նյութական, ֆիզիկական և այլ պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված պատմամշակութային, կրոնական բնույթի, բնական, մարդկային, սոցիալ-տնտեսական և այլ ռեսուրսներ: Զբոսաշրջային ռեսուրսների էությունը կայանում է նրանում, որ դրանք հիմք են ծառայում զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման համար: Ավելի ընդհանրական կերպով կարելի է ասել, որ զբոսաշրջային ռեսուրսներ են […]

Read More Զբոսաշրջային ռեսուրսներ

Շուկա

Շուկա, փոխանակության ոլորտ, սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների ամբողջություն, որոնց միջոցով իրականացվում է ապրանքների իրացումն ու դրսևորվում դրանցում մարմնավորված աշխատանքի հասարակական բնույթը։ Շուկան տնտեսական ազատության վրա հիմնված համակարգ է, որը դրսևորվում է ազատ ձեռներեցությամբ, գնագոյացմամբ, մրցակցությամբ, տեղեկատվությամբ և այլնով։Շուկան մի կողմից հասարակական արտադրության կազմակերպման ձև է, մյուս կողմից մեխանիզմ է, որը թույլ է տալիս որոշել տարբեր ապրանքների ու […]

Read More Շուկա

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ

1. Եկամտային հարկը և եկամտային հարկ վճարողները Եկամտային հարկը ՀՀ պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է։ Եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Ընդ որում, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները՝ որպես ֆիզիկական անձինք, եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում միայն անձնական եկամուտների մասով: Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, […]

Read More ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Կախված ապրանքատեսակից առանձնացնում են մարքեթինգի հետևյալ տեսակները. արտադրա-տեխնիկական նշանակության ապրանքների մարքեթինգ, սպառողական ապրանքների մարքեիթնգ, ծառայությունների մարքեթինգ: Սակայն, պահանջարկի տեսանկյունից, առանձնացվում են մարքեթինգի 8 տեսակներ: Դրանք են. Փոխարկելի մարքեթինգ – երբ պահանջարկը բացասական է (երբ պոտենցիալ գնորդների մեծամասնությունը չի ընդունում տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է պահանջարկը բարձրացնող մարքեթինգային պլանի մշակում), Խթանող մարքեթինգ – […]

Read More ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ